Burgemeester Roermond doet aangifte van ronselen stemmen

ROERMOND – Burgemeester Rianne Donders van Roermond heeft op 15 maart 2022 aangifte gedaan van het ronselen van volmachtstemmen. Er zijn concrete aanwijzingen dat er in Roermond gepoogd is om meerdere stemmen te ronselen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op

16 maart

In de afgelopen dagen heeft de burgemeester signalen ontvangen over het vermeend ronselen van stemmen in de gemeente Roermond. De meldingen waren dermate concreet dat de burgemeester in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om aangifte te doen. Donders: “Als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor, en hecht ik aan, een eerlijk verloop van de verkiezingen in Roermond. Om die reden heb ik deze stappen ondernomen.”

In het belang van het onderzoek is er op advies van h et OM voor gekozen om de aangifte pas bekend te maken na het sluiten van de stembureaus. Nu er aangifte is gedaan, ligt de kwestie bij het OM. De burgemeester kan om die reden geen nadere mededelingen doen.

Openbaar Ministerie Limburg: “Verkiezingsfraude is zeer onwenselijk en heeft een grote impact. De verdachten ondermijnen het democratisch systeem door dergelijk strafbaar gedrag. Het OM heeft de eerste melding en de aangifte dan ook serieus genomen en direct onderzocht. Inmiddels zijn twee verdachten gehoord. Verder is het onderzoek nog in volle gang. Mensen die benaderd zijn door ronselaars kunnen dit overigens melden bij de politie of de gemeente.”

Vorig artikelLindeboom eerste Slow Brewer van Nederland
Volgend artikelNieuw TV-programma De Bourgondiërs op pad in Limburg