Woonbegeleidingscentrum Kuyperhof officieel en feestelijk geopend

WEERT – Afgelopen vrijdag, 8 oktober, werd het nieuwe woonbegeleidingscentrum (WBC) van SGL in Weert, ‘Kuyperhof’, officieel geopend. Op 1 april werd het innovatieve gebouw opgeleverd, eind juni vond de grote verhuizing van Maartenshuis naar Kuyperhof plaats. Inmiddels zijn de 28 bewoners – mensen met hersenletsel voor wie volledig zelfstandig wonen niet mogelijk is – grotendeels gewend aan hun nieuwe woonomgeving. Hoog tijd voor een kleinschalige maar officiële opening.

Op woensdag 29 september jongstleden was er al een drukbezochte open dag voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Bewoners leiden de gasten op eigen initiatief zelf rond en vertelden over hun nieuwe thuis. Cliënten die als sinds jaar en dag bij SGL wonen, maar ook nieuwe cliënten die pas bij SGL wonen hadden hun aandeel. Bezoekers waren enthousiast, geïnteresseerd en verrast. Met name de warme huiselijke sfeer, ruimte en zorgtechnologie maakten indruk.

Alle 28 cliënten hebben hun eigen appartement met groot balkon en een eigen voordeur in een gezamenlijk gebouw. Er zijn diverse gezamenlijke ruimtes zoals een woonkamer en keuken in het gebouw, maar ook ruimtes voor dagbesteding. Sociale contacten tussen de bewoners worden gefaciliteerd in en rondom het gebouw. SGL vindt integratie in de wijk en goed contact met de buurtbewoners heel belangrijk. Dat werd erg gewaardeerd tijdens de open dag.

Mooi officieel moment
Ook tijdens de kleinschalige officiële opening voor genodigden, afgelopen vrijdag 8 oktober, werd het wijkgevoel en de welzijnsbevorderende omgeving benadrukt. De bewoners vormden vanzelfsprekend het middelpunt van deze feestelijke gelegenheid en werden gefeliciteerd en kort toegesproken door Lidy Evenhuis (bestuurder SGL), Ger Peeters (bestuurder Wonen Limburg) en Wendy van Eijk (wethouder Weert). Hierbij stond de eigen regie van de bewoners, maatschappelijk bouwen en onze inclusieve samenleving centraal.

Lidy Evenhuis benadrukte het belang van eigen regie en vroeg een bewoner en medewerker naar hoe het bevalt om in Kuyperhof te wonen en werken. Beiden waren trots en heel tevreden en ervaarden een enorme verbetering. Ook voor eigenaar Wonen Limburg was het een bijzonder moment: ‘Een thuis voor iedereen. Dat is waar wij ons voor inzetten. Prachtig te zien dat in dit bijzondere gebouw de bewoners en het zorgpersoneel van SGL er inmiddels hun thuis hebben gevonden. We wensen hen dan ook alle geluk voor de toekomst!’ aldus corporatiebestuurder Ger Peeters. Wethouder Wendy van Eijk benadrukte dat gemeente Weert het zeer belangrijk vindt dat iedereen een plekje krijgt, een thuis, omdat iedereen er toe doet en iedereen mee mag doen.

De bijeenkomst werd feestelijk opgeluisterd door muzikanten van de Kleine Dorpskapel. Er werd een filmpje over het belang van zorgtechnologie getoond en natuurlijk was er de mogelijkheid om rond te kijken in Kuyperhof, een praatje met de bewoners te maken en te genieten van een hapje en drankje. Ook nu waren de reacties enorm lovend. ‘Een voorbeeld voor de toekomst’, was veel gehoord. Met name door de toegepaste zorgtechnologie die bewoners meer kwaliteit van leven biedt.

Zorgtechnologie op maat
Ieder appartement is – binnen de financiële mogelijkheden – op maat van de bewoner ingericht. Afgelopen maanden is een uitgebreid traject doorlopen om te formuleren wat elke bewoner nodig zou hebben om zo veel mogelijk eigen regie te ervaren in de nieuwe woning. Zorgtechnologie speelde hierbij een belangrijke rol. Ook is er een modelruimte in Kuyperhof ingericht waarin alle technologie uitgebreid beleefd werd. Zelf deuren en gordijnen kunnen openen, lampen en verwarming kunnen bedienen. Een digitaal planscherm om activiteiten en afspraken bij te houden en te zien welke begeleiders aanwezig zijn. Zaken die ontwikkeld zijn, mede door dit traject. Maar er was en is ook ruimte voor individuele wensen. Al deze technologie lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het zeker niet.

Eigen regie nu en in de toekomst
Anne Degenaar, regiomanager: “Kuyperhof is een mooi voorbeeld voor de toekomst van SGL. Bij nieuwbouwprojecten zullen wij zeker noodzakelijke voorzieningen voor zorgtechnologie in de bouw meenemen. Waar geen sprake is van nieuwbouw gaan we toch kijken wat we voor onze cliënten kunnen betekenen op het gebied van zorgtechnologie omdat we de enorme meerwaarde ervaren. Daarbij moeten we onze financiële mogelijkheden in de gaten houden. Zonder extra steun van sponsoring of subsidies zal het lang duren voordat al onze cliënten gebruik kunnen maken van deze technologieën. Wij gunnen het onze cliënten echter enorm dat dit eerder kan en zetten daarom ook in op vergaren van extra financiële middelen.” Momenteel wordt gezocht naar sponsoren voor de persoonsgebonden zorgtechnologie voor bewoners van Kuyperhof. Zie voor meer informatie en een ontroerend filmpje: www.sgl-zorg.nl/over-sgl/project-kuyperhof

Nieuwe koers van SGL
De nieuwbouw van Kuyperhof is een mooi voorbeeld van de nieuwe strategische koers die SGL heeft ingezet. Het streven van SGL is om een vooruitstrevende platte en transparante organisatie te worden, waarin de expertise en eigen regie van medewerkers, cliënten en naasten leidend zullen zijn. Een organisatie die de eigen regie van de cliënt en naasten centraal stelt in al haar handelen. En een organisatie die medewerkers in hun kracht zet en vertrouwen in hen heeft. Dit alles precies zoals bij de bouw van Kuyperhof gebeurd is. Het doel bij Kuyperhof was een woonvorm creëren waarin de participatie van de bewoners maximaal is en de ondersteuning van het team waar nodig. We zijn goed op weg.

Wonen Limburg is eigenaar van het gebouw, SGL huurt het van Wonen Limburg. Van Wijnen Sittard droeg zorg voor de bouw van het nieuwe WBC.

Vorig artikelBeweeggroepen speciaal voor vrouwen gaan van start in Weert
Volgend artikel125 Jaar Kantonnale schuttersbond Eendracht Maakt Macht Weert