Plan 611 woningen op voormalig KMS terrein en Lichtenberg

Een dynamische wijk in een verbonden landschap

Foto: Gebiedsvisie Horne Kwartier en Lichtenberg | RRog stedenbouw en landschap

WEERT – Gisteravond werd bekend dat er plannen zijn om 611 woningen op het terrein van de voormalige KMS en Lichtenberg te ontwikkelen. Uitgangspunt is dat het groene karakter en de monumentale gebouwen behouden blijven.

Horne Kwartier bouwt voort op de bestaande kernwaarden van het gebied en transformeert naar een gezonde, groene en klimaatadaptieve leefomgeving. In 2020 zijn een aantal workshops geweest waar de volgende uitgangspunten zijn benoemd:

  • Liever reguliere woningbouw en minder (dan 40%) bebouwing, dan 40% bebouwing met een maatschappelijke functie ten koste van het park/groen.
  • Hoger bouwen in het midden en lager (of niets) aan de bewoonde randen van het plangebied.
  • Het gebied moet een parkachtige sfeer uitdragen.
  • Groenstrook langs bestaande woningen proberen te handhaven, dit voorkomt ook inkijk.
  • Het moet een levendig gebied worden.
  • Toekennen van hiërarchie binnen de verkeersstromen, waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen langzaam en snel verkeer, heeft de voorkeur.

Een wijk met een attractief hart
De landschappelijke en stadse kwaliteiten van Weert worden verweven in het Horne Kwartier. Centraal in het gebied, rondom het voormalige kazerneterrein ontstaat
het nieuwe hart. De bestaande groene inrichting vormt de basis van het raamwerk. Aan de noordzijde wordt deze cultureel ingericht, passend bij de aanwezige lanenstructuren.
Aan de zuidzijde volgt deze de bestaande structuur van boskamers van Weert West.
Centraal in het gebied wordt een verbindend parklandschap gemaakt. Deze groene parkzone wordt doorsneden door herkenbare langzaam verkeersroutes. Eén van de routes volgt de oorspronkelijke route van Weert met het buitengebied. Het park verbindt belangrijke cultuurhistorische objecten en plekken en maakt het nieuwe centrale hart zichtbaar. De omgeving wordt in een lineaire structuur verbonden met het centrale landschap. Hiermee wordt het gebied geactiveerd en komt het centrale hart zichtbaar in de wijk te liggen. De binnenwereld van Het Horne Kwartier wordt op deze manier omgevormd tot een nieuwe voorzijde.

De nieuwe bebouwing sluit aan op de bestaande bebouwing. Zo worden er naast het oorspronkelijke militaire kwadrant eenduidig vormgegeven bouwblokken gerealiseerd. Deze
vormen een formele stedenbouwkundige structuur. Aan de zuidzijde wordt de bebouwing op een informele wijze vormgegeven. De stedenbouwkundige opzet sluit zo aan bij de hovenstructuur van de omliggende woonwijken. De bouwvelden worden ontwaterd door greppels en wadi’s, die via een bosbeek en vennen afwateren naar de watergang van Lichtenberg. Een structuur van landschappelijke kamers zorgt voor de basis van een biodiverse inrichting. De kamers maken schaduwrijke en bezonde plekken en vormen open en besloten structuren. Door de combinatie met de natte biotoop van het watersysteem ontstaat een rijke basis voor biodiversiteit.

Horne Kwartier voorziet in veiligheid en gemak door de hiërarchie in routes. Het gebied is rijk aan wandelroutes en de auto wordt ondergeschikt en zoveel mogelijk uit het zicht, ingepast in het plan. Centraal in het gebied ligt het autovrije park.

Vorig artikelEten met Franciscus
Volgend artikelGroen licht voor FestiFallz op 8, 9 en 10 oktober