Van Asten Group, Agro America, Smurfit Kappa en WBL bundelen ambities circulariteit

Gedeputeerde Burlet: ‘Samenwerking voorbeeld van circulariteit’

Zicht op de Bio Transitie Centra-locatie op Zevenellen-terrein (Haelen) in de gemeente Leudal. Van links naar rechts: De vier partners Wouter Lap (Smurfit Kappa), Henk Willems (Agro America), Arnold Jansen (WBL) en Marko van Asten(Van Asten Group) en gedeputeerde Ruud Burlet (Provincie Limburg) en wethouder Piet Verlinden (gemeente Leudal). | Foto: World Biobased Centre Zevenellen’

ROERMOND – De Bio Transitie Centrale (BTC) verwerkt organische reststromen tot waardevolle hernieuwbare grondstoffen zoals energie, water en mineralen. BTC is een van de eerste nieuwvestigers op World Biobased Centre Zevenellen (voormalig Nuon-terrein in Haelen).

Gemeenschappelijke, regionale opgave voor duurzame wereld
De vier duurzame koplopers, Van Asten Group, Agro America, Smurfit Kappa en WBL, hebben elk grote ambities op het vlak van circulariteit. Jan Janssen, kwartiermaker World Biobased Centre Zevenellen, bracht de partijen bij elkaar: “Alle betrokkenen zijn zich zeer bewust van de gemeenschappelijke opgave om te komen tot een duurzame wereld. Daarmee vonden zij zich in de Bio Transitie Centrale. WBL en Van Asten Group zijn de toeleveranciers van de organische reststromen. Agro America heeft de technologie om beide stromen te ontwateren en energie te winnen en Smurfit Kappa kan die energie weer duurzaam inzetten. Het vrijkomende water kan binnen de bedrijven hergebruikt worden. De mineralen dienen als bodemverbeteraar en voeding voor de planten. Daarmee is de cirkel rond. Allemaal ontwikkelingen die naadloos passen in de ambitie van Zevenellen tot een duurzaam, circulair multifunctioneel bedrijvenpark in de duurzaamste gemeente van Limburg.”

Synergievoordelen en milieuwinst
BTC realiseert forse milieuwinst: 100.000 ton CO2 en aanzienlijke stikstofreductie. Circulariteit krijgt daadwerkelijk vorm, verbonden aan de regionale (voedsel)productie van de vier betrokken bedrijven. De BTC-processen vinden in volledig gesloten systemen plaats. Daarbij maakt BTC gebruik van technieken die zich in de praktijk bewezen hebben en daarmee ook meerwaarde hebben voor de omgeving.

Ondertekening intentieovereenkomst
De vier partijen ondertekenden donderdag 12 november een intentieovereenkomst. Gedeputeerde Burlet van de Provincie Limburg en wethouder Verlinden van de gemeente Leudal waren hierbij aanwezig. De betrokkenen gaan een verkenning uitvoeren of en onder welke voorwaarden een samenwerking haalbaar en mogelijk is voor het project Bio Transitie Centrale Zevenellen. Een unieke samenwerking tussen twee private bedrijven uit MKB (Van Asten Group en Agro America), Smurfit Kappa Roermond Papier als wereldspeler én WBL als publieke, Limburgse partij. Gedeputeerde Burlet: “Wederom een mooi en waardevol initiatief om bij te dragen aan circulariteit in onze provincie. De samenwerking is een voorbeeld van onze Limburgse technologie en vakmanschap voor een duurzame (voedsel)productie, kennis die ook nog eens toe te passen is over de hele wereld.”

Steun provincie, onderwijs, Keyport 2020 en Brightland Campus
Naast de vier partijen investeren ook World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ), Provincie Limburg en Keyport 2020 in de onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor de samenwerking. Onderwijs is betrokken via de inzet van drie studenten middels een afstudeeropdracht van HAS Hogeschool. Daarmee levert ook de Brightland Campus Greenport Venlo vanuit de leerstoel Gezonde Bodem haar kennis.
Naar verwachting is er begin 2021 zicht op de haalbaarheid van de samenwerking in BTC.

Ondertekening op bijzondere plek
De ondertekening gebeurde op een unieke plek, boven in de filmzaal van het voormalige Attero-gebouw op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. De locatie biedt een prachtig uitzicht op het Zevenellen-terrein (zie foto) met aan de overkant van de Maas, de locaties van WBL en Smurfit Kappa zichtbaar.

Vorig artikelEuropa’s beste bockbier is Lindeboom Bock
Volgend artikelImpact corona op Nederlandse economie minder sterk dan gemiddeld in de EU