Hamont verbetert verkeersveiligheid

HAMONT-ACHEL – Vanaf 1 september lanceert het stadsbestuur van Hamont (B) een aantal maatregelen om Hamont-Achel nog verkeersveiliger te maken. Hiervoor werd een concreet actieplan opgesteld. In het actieplan zet het bestuur vier verbeterpunten op de agenda, namelijk een nieuw snelheidsplan, een zo veilig mogelijke schoolomgeving, gerichte proefopstellingen –  zoals tractorsluizen – en blijvende aandacht voor zwakke weggebruikers.

De prioriteit binnen dit actieplan is de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Daarom voorziet het stadsbestuur dit najaar in eerste instantie onderhoudswerken aan de voetpaden in Hamont-Achel. Hiervoor trekt het dit jaar nog € 10.000 uit. Ook de verbinding tussen de Fabrieksstraat en de Locht wordt een stuk veiliger dankzij een grondige opknapbeurt en de aanleg van een tractorsluis. Daarnaast gaat het stadsbestuur in 2021 de fietspaden langs de Haag, Dijk en Salvatorstraat ’t Lo renoveren.

Veilige schoolomgeving
Dit najaar gaat het stadsbestuur in overleg met de verschillende schoolbesturen om fietsstraten in te richten in de schoolomgevingen. Hier geldt nu al een maximumsnelheid van 30 km/uur, maar in de fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang. Op die manier wil het stadsbestuur niet alleen de schoolomgeving veiliger maken, maar ook kinderen en ouders stimuleren om meer met de fiets naar school te komen.

Verbeteringen aan de grensovergangen
Tijdens de coronacrisis sloot België noodgedwongen een tijdlang haar grenzen met Nederland. Onverwacht zorgde dit voor heel wat positieve reacties van buurtbewoners en weggebruikers. Bovendien nam de algemene veiligheid op de wegen aan de grens toe en  nam het sluipverkeer vanuit Nederland aanzienlijk af. Ook registreerde het stadsbestuur een forse daling van sluikstorten, inbraken en drugtrafieken. Hierdoor groeide het idee om aan de grensovergangen langdurige veiligheidsverbeteringen in het leven te roepen. Enkele voorgestelde verbeteringen zijn de aanleg van tractorsluizen, verkeerstellingen en bijkomende proefopstellingen die later geëvalueerd worden.

 Wat is jouw mening?
Het stadsbestuur hecht veel waarde aan de mening van haar inwoners. Ze wenst haar inwoners dan ook zoveel mogelijk te betrekken in haar plannen voor een verkeersveiliger Hamont-Achel. Daarom organiseert het bestuur in 2021 een aantal inspraakvergaderingen, voor onder andere de proefopstellingen van de tractorsluizen. Er kan ook steeds feedback gegeven worden via www.hamont-achel.be/verkeersmeldingen of de meldingskaart in de verkeersfolder die begin september bij elke inwoner in de brievenbus valt. Je kan deze folder ook online raadplegen via www.hamont-achel.be/veiligverkeer.