Reconstructie Dr. Poelslaan en Pastoor van Crugtenlaan in Heythuysen

LEUDAL – Het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van de Dr. Poelslaan en Pastoor van Crugtenlaan gepresenteerd aan de aanwonenden. Tijdens deze avond is er constructief gediscuteerd over het voorlopig ontwerp. Dit heeft geresulteerd in kleine aanpassingen op het voorlopig ontwerp en verwerkt in een definitief ontwerp.

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg of onder het trottoir, zo ook in de Dr. Poelslaan en Pastoor van Crugtenlaan. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast.

Infiltratievoorziening
Door een infiltratievoorziening te realiseren onder het groenplantsoen ter hoogte van de Burgemeester Janssen van Sonlaan valt het regenwater dat in de Dr. Poelslaan en Pastoor van Crugtenlaan valt niet meer in de riolering, maar rechtstreeks in de grond. Daarnaast wordt onder de rijbaan in de Pastoor van Crugtenlaan ook eenzelfde infiltratievoorziening gerealiseerd. Deze ondergrondse infiltratievoorziening bestaat uit kunststof kratten, dat het regenwater vrij in de bodem infiltreert. Dit draagt bij aan het op peil houden van de grondwaterstand.

Voordelen
Het afkoppelen van hemelwater van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Zo gaat het hemelwater niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie maar rechtstreeks de grond in. Kortom: Het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Groen
Inmiddels zijn de bomen in de Pastoor van Crugtenlaan gekapt. Het ruimtebeslag van de bomen in combinatie met de kabels en leidingen tracés is te gering om op deze locatie bomen terug te plaatsen. In overleg met de bewoners is er gekozen om een drietal bomen ter hoogte van de parkeerstrook terug te plaatsen. De bomen in de Dr. Poelslaan zijn aan vervanging toe en worden  tijdens de uitvoering volgend jaar ook gekapt. Samen met de bomen in de Pastoor van Crugtenlaan worden deze bomen vervangen door Steeneiken. Dit zijn lage, groenblijvende sierbomen. Onder de bomen en in de groenstroken van beide straten komt een lage beplanting in de vorm van een heestersoort.

Planning
Het project wordt eind dit jaar aanbesteed richting een aannemer. Medio maart 2021 tot augustus 2021 (voor de bouwvakvakantie) vindt de daadwerkelijke uitvoering gefaseerd plaats. Door gefaseerd te werken wordt de overlast voor aanwonenden en gebruikers van de Dr. Poelslaan en Pastoor van Crugtenlaan zo veel mogelijk beperkt.

Vorig artikelMoederbedrijf Miss Etam (winkels in Weert en Roermond) failliet
Volgend artikelCanto Ostinato uitgevoerd door Mallet Collective