Bijstand voor grensondernemers

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vrijdag bekend gemaakt. Dat Grensondernemers, die tot nu toe tussen wal en schip vielen, nu toch in aanmerking komen voor de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. 

Grensdondernemers zijn ondernemers die in Nederland werken maar in een ander land van de Europese Unie wonen of ondernemers die in Nederland wonen maar over de grens werken. Deze groepen komen nu beide in aanmerking voor de ondersteuning.

Het ministerie heeft de gemeente Maastricht gevraagd om deze regeling voor alle ondernemers die in Nederland werken uit te voeren. Vanwege een snelle, efficiënte en uniforme uitvoering kiest het ministerie ervoor om één gemeente aan te wijzen. De keuze is op Maastricht gevallen omdat deze regio, vanwege de combinatie grensligging en hoeveelheid zelfstandig ondernemers, goed zal zijn voor ongeveer een kwart van het totaal aantal aanvragen dat op 5.000 wordt geschat. Het ministerie zorgt voor de volledige financiële ondersteuning. Zo meldt de Limburger.