Horecavoorziening theater De Lichtenberg

Impressie van het planvoornemen (bron schets: J. Coenen d.d. 08-04-2019)

WEERT – HQ Weert is voornemens ter plaatse van het openluchttheater De Lichtenberg in Weert een horecavoorziening te realiseren.

Hiertoe komen twee opstallen in de nabijheid van het besluitgebied te vervallen, waarmee deze vervallen vierkante meters kunnen worden ingezet voor de nieuwe horecagelegenheid ter hoogte van de IJzerenmanweg. Samen met de ontwikkeling van de horecavoorziening wordt het openluchttheater gerestaureerd en toekomstbestendig gemaakt.

De Lichtenberg is een schakel in de verbinding van recreatieve routes tussen het stedelijk gebied, via het Horne Quartier en De Lichtenberg naar de IJzeren Man, waar cultuur, evenementen en recreatie in een groene setting centraal staan. Functioneel gezien past de horecagelegenheid goed in de omgeving. Het aan te bouwen pand zal geïmplementeerd worden in deze groene omgeving.

Impressie van het planvoornemen (bron schets: J. Coenen d.d. 08-04-2019)

De gemeente Weert heeft aangegeven dat er in beginsel geen bezwaar is tegen de voorgenomen ontwikkeling voor de totstandkoming van de beoogde ontwikkeling. Onder voorwaarden dat:

  • de horecavoorziening wordt geconcentreerd binnen het nieuwe pand;
  • met de ontwikkeling van de horecagelegenheid het openluchttheater wordt gerestaureerd en toekomstbestendig wordt gemaakt;
  • er voldoende parkeervoorzieningen worden gerealiseerd.

De gemeente Weert heeft aangegeven dat de beoogde ontwikkeling meegenomen zal worden in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Woongebieden 2019’. De gemeente heeft hierbij aangegeven dat de beoogde ontwikkeling een ruimtelijke onderbouwing moet bevatten, welke aantoont dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin en geeft een verantwoording van de nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden voor het genoemde perceel.

BRONGemeente Weert
Vorig artikelAfbraak dreigt voor voormalig klooster paters van de Heilige Geest
Volgend artikelJuiste aanvangstijd Doospelse Buutteaovundj