Afbraak dreigt voor voormalig klooster paters van de Heilige Geest

nieuwe woonzorggebouw met 34 appartementen

Impressies van de nieuwbouw in aansluiting op bestaande kapel (architectenbureau Wagterkrijger)

WEERT – Binnen de gemeente Weert zijn de afgelopen jaren een aantal kerken, kapellen en kloosters gesloten en afgebroken. Dat dreigt nu ook voor het kloostergebouw aan de Coenraad Abelsstraat 36 te Weert. Dit klooster maakte onderdeel uit van het gebouwencomplex met kapel van de broeders en paters van de Congregatie van de Heilige Geest. 

Een deel van de locatie, de voorzijde, maakt onderdeel uit van het gemeentelijke stads- en dorpsgezicht. De gecombineerde welstands- en monumentencommissie heeft bedenkingen geuit bij aanbouw en het ontworpen tussenlid.

Peters Projectontwikkeling heeft het initiatief genomen om op de locatie van het bestaande
kloostergebouw een nieuw gebouw te realiseren met 34 woonzorgeenheden. Het leegstaande kloostergebouw wordt gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw. De hoofdopzet en oriëntatie van het nieuwe gebouw volgt op hoofdlijnen de ruimtelijke opzet van het voormalige kloostergebouw. Uitgangspunt is sloop van het bestaande gebouw en realisatie van een nieuw, duurzaam gebouw met 34 zorgappartementen en daarbij behorende algemene ruimtes. De zorgappartementen zijn bedoeld voor de doelgroepen senioren/ouderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum.

Impressies van de nieuwbouw in aansluiting op bestaande kapel
(architectenbureau Wagterkrijger)

De projectlocatie is gelegen aan de Coenraad Abelsstraat 36 te Weert. De locatie is gelegen in de wijk Fatima ten westen van het centrum van Weert. Het betreft een voormalige klooster-locatie. De direct aan de locatie gelegen kapel, tegenwoordig in gebruik als moskee, maakt geen onderdeel uit van het plan. Wel zal als gevolg van de sloop van het
voormalige kloostergebouw sprake zijn van aanhelingen en aanpassingen aan de gevel.
De locatie wordt aan de westzijde begrensd door een groenstrook, achterpad en vervolgens de woningen met tuinen aan de Harry Neijnensstraat. Aan de noordzijde zijn woningen gelegen aan de Jean Verheggenstraat. Er ligt een groenstrook tussen de planlocatie en de Jean Verheggenstraat.

Impressies van de nieuwbouw in aansluiting op bestaande kapel
(architectenbureau Wagterkrijger)

Klooster paters van de Heilige Geest in Weert
In 1904 kwamen de paters van de Heilige Geest naar Weert. Zij kwamen vanuit Lier (België) en ze vestigden zich in Weert omdat er nog geen opleiding voor missionarissen was. Aanvankelijk vonden ze onderdak in een hotel, en vanaf 1906 in het missiehuis aan de Coenraad Abelsstraat. Daar werd een seminarie ingericht waar de leerlingen, ondergebracht in een internaat, tot missionaris werden opgeleid. Het aantal leerlingen, aanvankelijk een 30-tal, liep op tot ongeveer 200.
Door de Roermondse architect Pierre Cuypers wordt een eenbeukige kapel ontworpen voor het in 1906 gebouwde Missiehuis van de paters. De oorspronkelijke bakstenen kapel, afgedekt met leien in een maasdekking, is gebouwd in neo-romaanse stijl. Hoofdopzet was een sobere, eenbeukige hoogopgaande kapel, afgesloten aan de zuidzijde door een vrijwel halfronde absis. In 1911 kwam de kapel gereed. In 1930 wordt de kapel uitgebreid.


Omstreeks 1952 werd het complex uitgebreid met een vleugel aan de Coenraad Abelsstraat. Dit is het deel van de locatie waar het nieuwe woonzorggebouw opgericht gaat worden. In 1970 werd het internaat opgeheven, en een deel van het missiehuis werd verhuurd aan de Stichting Huisvesting Gastarbeiders. Later werd in 1977 de grond en een deel van het Missiehuis verkocht aan de gemeente Weert. Het Missiehuis werd gesloopt. De kapel werd door de paters geschonken aan de gemeente teneinde sociaal-culturele behoeften voor de wijk te dienen. De kapel werd ingericht als Turkse moskee en is nu nog steeds in gebruik als moskee. In 1991 wordt de kapel door het college van burgemeester en wethouders als gemeentelijk monument aangewezen.

BRONGemeente Weert
Vorig artikelOok de stadsbrouwerij opgenomen in de Weerter erfgoedroute
Volgend artikelHorecavoorziening theater De Lichtenberg