Hoe je het ook wendt of keert, de organisatie van de viering van carnaval is in wezen een serieuze aangelegenheid. Er gaat veel geld in om en er zijn veel personen, instituties en organisaties bij betrokken. Vorst Jan is daarbij degene die het juiste pad moet vinden tussen plezier maken en laten maken. Het is een groot woord, maar hij is de manager van het geheel. Dus is het op de openingszitting niet alleen kolder en knawwel, maar er moet ook rationeel vooruit worden gekeken naar wat het carnavalsseizoen gaat brengen.

Tijdens de zitting op de elfde van de elfde is er (dus) een aansporing van Vorst Jan aan alle Weertenaren om weer mee te doen, niet alleen aan de vastelaovendj zelf, maar ook aan de financiering ervan. Hij vraagt aandacht voor de derde uitgave van de Weerter Almanak, deze keer gewijd aan historische wegkruizen. Het winnende carnavalsliedje 1979 blijkt Woeërum van Jan van Dooren te zijn. Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij het komend afscheid van burgemeester Breekpot, die trouwens met echtgenote en als Opper-Opper-Rogstaeker tussen de honderden gasten in de Poort van Limburg zit. Via de media is er ‘nieuw talent’ voor de Bonte Avonden opgeroepen. In elk geval levert dit op de zitting twee debutanten op: Mies Greymans en Ton Donders brengen beiden een buut die hoe dan ook als ‘Bonte-Avond-waardig’ kan worden aangemerkt. Uiteraard fungeert de zitting ook weer als podium voor de gebruikelijke try out van de gelouterde Bonte Avondartiesten.

José van Dooren heeft succes met haar liedje Do-sol-fa-mi-re-do. Nellie Pleunis maakt met haar Traone in mien auge zoveel indruk op in ieder geval mevrouw Breekpot, dat deze spontaan de Bühne op komt om de zangeres te feleiciteren met haar prestatie. Frans Adriaens, Jos en Wiel van Dooren laten zien waarom hun succes al zo lang staat als een huis. Marie-José Damhuis-Slabbers en Marie-Therèse Snaphaan-Denessen laten in hun liedje Oeës eige Wieërter taal weten dat je bij Veldeke moet zijn voor het juiste dialect.

Daarna volgt er een heel gezellig bal met orkest The Blue Comets en natuurlijk de Boore-Hermeni-j. De kop is er weer af. Zeven dagen later is er weer een bal, het OPA-bal, wat staat voor Oud-Prinsen en Adjudanten; de jaarlijkse reünie. Na de jaarwisseling staan de Bonte Avonden voor de deur, onder de welluidende titel: Fiejesta werta haole klotta. Ze vinden plaats op 12-13-14-15-16-17-20 en 21 januari 1979. Muntdirecteur Jan den Boer van Cultureel Centrum De Munt moet met stijgende verbazing constateren, dat zijn ‘tempel’ binnen enkele uren totaal is uitverkocht. En haole klot zijn de avonden zeker, mede door toedoen van Mies Greymans en Ton Donders, die nieuw bloed doen stromen in de artiestenstal. Opvallende verschijning is de uit Weerter Antillianen samengestelde en uitstekend spelende en zingende Latin Sound Steelband. Het spetterende sluitstuk van de avond vormt Het groeet onzinfonieorkest onder leiding van Frenske, waarna op de gala-avond Lion Kirkels, zoon van het echtpaar Kirkels-Driessens, de nieuwe Prins 1979 blijkt te zijn. Als Lion I zet hij met zijn devies Dri-j daag stergek Weert op z’n kop. Zondagmiddag stelt Jeugdvorst Peter Jeugdprins Leon Derckx voor, Wiels zoon en leerling van de PIUS X-school, als Prins Leon II, die als devies voert: Dooje me-j allemaol, dan weurut wat.

En jawel, op maandag krijgt Weert iets wat men nog nooit heeft meegemaakt: een negende Bonte Avond!

Tijdens het bezoek van het S.L.V.-bestuur ontvangt Jo Bergmans de Limburgse S.L.V.-medaille en Mies Kampers de Zulvere Bunt als waardering voor tweeentwintig jaar trouwe vastenavonddienst. De Dorstvlieëgels bestaan elf jaar en zij houden een klinkende receptie. Radio Sint Jan laat in samenwerking met Philips de zieken in het Sint Jans Gasthuis via de televisie genieten van de Weerter Bonte Avonden. Lilian Coenen en Joost Linders vormen tijdens het Boorebal het traditionele bruidspaar dat met gulle hand vlaai en krentenmik uitdeelt. De Eerste Weerter Schaakclub organiseert een schaaksimultaan, met maar liefst vier grootmeesters: Donner, Hort, Sosonko en Dzindzechevily. Natuurlijk is Prins Lion aanwezig om deze ‘cracks’ samen met organisator Johnny Hoes te benoemen in de Orde van Ut puffendje dieselke. Woensdag 7 februari opent Prins Lion in De Tiendschuur de tentoonstelling Vastelaovundj met de Rogstaekers, waar behalve veel attributen, foto’s, affiches en materiaal uit het Rogstaekersarchief ook drie schilderijen worden getoond die betrekking hebben op de Rogstaekerslegende. Twee ervan zijn afkomstig uit het Weerter stadhuis, terwijl de derde in bruikleen is ontvangen van het Groningse Museum voor Stad en Lande. Op de Keper vertolkt in een paginagroot interview het Prinsgeluk Geveul van Prins Lion vanaf het moment dat zijn ouders door Huub van den Bosch gepolst worden tot aan de vooravond van Vastenavond. Stap voor stap wordt ‘Het leven van een Prins’ doorgenomen en vele ‘geheimen’ zien plotseling het daglicht.

Woensdag 21 februari treedt het LSO aan onder leiding van Wolfgang Trommer voor het Vastelaovendjconcert en Weert staat in de startblokken voor het grote feest van Vastelaovendj. In Op de Keper van maandag 5 maart begint Jan Nijs zijn verslag van de Jeugdprins als volgt: “Onder een verse rog, wachtend op zijn verbranding op vastenavonddinsdag, maakt Jeugd-prins Leon II zijn opwachting om geïnstalleerd te worden en de sleutel van “Ut Stadsachterportje” in ontvangst te nemen. Het overhandigen gebeurt door loco-burgemeester Leo de Borgie, die diverse “Alaafs” over de Markt doet schallen.”

’s Avonds overhandigt de loco-burgemeester in de raadszaal de stadssleutel aan Prins Lion I met de woorden: ‘ Noow hebdj djae de zaal, alles es good’. In de Poort van Limburg is heel Weert aanwezig om Prins Lion succes toe te wensen en de start van de Vastelaovundj mee te vieren. De optocht is volgens een toeschouwer keigood en stergek. Maar liefst zeventien grote wagens trekken in deze bonte stoet mee. Om er enkele te noemen: die van De Dorstvlieëgels met 179 punten, De Zweeloeëre met 177, De Schoeemhappers met 173, De Flabusse met 173, De Zeiverlep met 170, De Doeerdouwers met 171, De Lolbokse met 169 en De Hoeesketse en De Schuuvers allebei met 165 punten. Allemaal goed voor een eerste prijs evenals De Vengnaaze met Un zonnebank es os te deur, daorum doan vae ut boeeve veur goed voor 184 punten en voor de tweede maal winnaar van De Gouden Rog. Bij de kleine groepen vallen De Jubeltieëne, De Koeëlekluuëtjes en De Keimusse dik in de eerste prijzen, terwijl bij de grote groepen De Wuilusse hetzelfde kunststukje uithalen.

De verslaggever wordt lyrisch als hij zegt dat de kinderoptocht als een kleurige, levendige rivier door Weert stroomt met als goede roergangers Jeugdvorst Peter en Jeudgprins Leon, insteller van de Orde van Ut Astronoutje. Het Hermeniekesconcours, dit jaar gewonnen door De Koeërkop van het mannenkoor, ‘is al niet meer weg to denken uit Weert’, schrijft De Limburger. De Hermeniekes trekken uitgedost en musicerend door een overbevolkte Hoogstraat en Langstraat en langs een mensenmassa op de Markt of het dagelijkse kost is. Vorst Jan zweept zijn onderdanen, alvorens de sleutel van Jeugdprins Leon in ontvangst te nemen, op tot een bruisend hoogtepunt. Laeve de Rog en Woeerum wisselen elkaar af. Als uiteindelijk de prijzen worden verdeeld, mogen De Koeërköp zich winnaar noemen met De Zeiverlep en De Täöttebelle als goede tweede. Even daarna is het schluss met carnaval 1979.

Prins
Lion I Kirkels

Adjudanten
Cor Meulen
Frans van de Broek
Hans Coenen
Hans Kirkels

Jeugdprins
Leon II Derckx

Liedje: Woeeröm
Woeeröm?? Woeeröm??
es vastelaovundj neet eedere aovundj!
Woeeröm?? Woeeröm??
es vastelaovundj zoee gauw um!
Woeeröm?? Woeeröm??
es vastelaovundj neet eedere aovundj!
Woeeröm?? Woeeröm??
es vastelaovundj zoee gauw um!

Woeeröm mot ‘n veske zwumme
Woeeröm hieet ‘n mös gein vlumme
Woeeröm zeen de benane kroomp
Woeeröm zeeje zoee kôw kôw loomp??

Gouden Rog
De Vengnaaze