Burgemeester Jos Heijmans legt taken tijdelijk neer

Burgemeester Heijmans | Foto: Linda Beelen

WEERT – Burgemeester Jos Heijmans heeft in overleg met het college op vrijdag 31 januari 2020 besloten om zijn taken als burgemeester tijdelijk neer te leggen. Dit doet hij in het belang van de gemeente Weert, haar inwoners en ten behoeve van een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek. Het college neemt zijn taken waar.

Op vrijdag 31-01-2020 is het raadsvoorstel “Integriteitsonderzoek” openbaar gemaakt. De gemeenteraad van Weert neemt daar op woensdag 5 februari aanstaande een besluit over. Het onderzoeksbureau wordt op deze manier op geen enkele wijze gehinderd en zo kan er ook geen schijn van beïnvloeding ontstaan. Burgemeester Heijmans blijft gedurende deze periode beschikbaar voor de gemeente Weert en andere overheden. Jos Heijmans; ‘het is een bijzonder moeilijke stap om deze beslissing te nemen. Het raakt me echt. Maar ik heb alle vertrouwen in een goede afloop van dit onderzoek. Deze beslissing vind ik echter noodzakelijk in het belang van de onafhankelijkheid van het onderzoek.’

Integriteitsonderzoek
Het fractievoorzittersoverleg en de aanstellingscommissie leggen een initiatiefvoorstel aan de raad voor ter besluitvorming in de raadsvergadering van 5 februari a.s. Het voorstel houdt in dat bureau Berenschot een onderzoek gaat uitvoeren naar de zaken die genoemd worden in de artikelen die in januari in dagblad De Limburger zijn verschenen en waarin de integriteit van de burgemeester in twijfel wordt getrokken.

Een aanstellingscommissie heeft op basis van offertes gesprekken met vier bureaus gevoerd. Berenschot kwam hierbij als het meest geschikte bureau naar voren. De onderzoeksvragen worden aangeduid in het initiatiefvoorstel en worden nog aangescherpt door de begeleidingscommissie in overleg met Berenschot.

Naar verwachting is medio april het eindrapport beschikbaar. Tot die tijd zullen er geen mededelingen omtrent het onderzoek worden gedaan.