Meer dan 500 aanmeldingen stopsubsidie varkenshouderij

Varkenshouderij

LIMBURG – Op 15 januari sloot de inschrijvingstermijn voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte daarop bekend dat 503 bedrijven zich hebben aangemeld voor de regeling. Dat is meer dan verwachten en mogelijk ook meer dan begroot is.

De regeling
De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is opgesteld met provincies, gemeenten en de sector om bij te dragen aan het verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden en het verbeteren van de leefomgeving. Ook draagt de Srv bij aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

De subsidieregeling is bedoeld voor varkenshouderijlocaties die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen. Door deel te nemen kunnen ze een vergoeding ontvangen voor het beëindigen van bedrijf en het waardeverlies van de stallen.

Voorrang
De 503 aanmeldingen waren er zo’n tweehonderd meer dan het ministerie verwachtte. Dat betekent dat de vrijgemaakte 180 miljoen mogelijk niet voldoende zal zijn voor alle boeren. Hoewel het streven is zoveel mogelijk aanvragen te honoreren, zal een selectie plaatsvinden op basis van de geuroverlast: varkenshouderijen met de hoogste geurscore krijgen voorrang.

13 weken
Het ministerie wil de aanvragers binnen 13 weken uitsluitsel geven. In die tijd worden de voorwaarden van aanmelding gecontroleerd en de geurscore vastgesteld. De boeren die in aanmerking komen voor de regeling kunnen in het tweede kwartaal van dit jaar beginnen met de afbouw van het bedrijf. Daarmee hoopt het ministerie in de loop van volgend jaar de eerste resultaten te boeken voor wat betreft het verminderen van de geuroverlast.

Verduurzamen
Naast de varkenshouders die willen stoppen, belooft het ministerie ook hulp voor boeren die op duurzamere wijze verder willen. Voor deze ondernemers komt binnenkort een regeling voor het stimuleren van nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen uit stallen verminderen. Deze regeling wordt in het voorjaar van 2020 opengesteld en veehouderij-breed ingezet.

BRONMinisterie van LNV
Vorig artikelOndanks strenge wet- en regelgeving tóch verkoop bedrijfskavels via OML
Volgend artikel‘Weert in Kaart’ route breidt ook in 2020 flink uit