Sloop voormalige stadsboerderij aan de Beekpoort

Bouw van 7 levensloopbestendige woningen Beekpoort / Nazarethsteeg

stadsboerderij Beekpoort, het woonhuis en aannemersbedrijf van Neerke Scheepers was hier gevestigd.

WEERT – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van zeven levensloopbestendige woningen op de hoek van de Beekpoort en Nazarethsteeg.  

Op dit moment staan er op de hoek Beekpoort en Nazarethsteeg een lage (voormalige) stadsboerderij, garageboxen en voormalige bedrijfsbebouwing. De initiatiefnemers willen de bestaande bebouwing slopen en hier in totaal zeven levensloopbestendige woningen met bergingen bouwen. In de jaren ’70 werd de meeste bebouwing aan de Beekpoort al afgebroken.

Stadsboerderij
De stadsboerderij is géén beschermd monument maar wel een beschermd stadsgezicht. Onderstaande foto van de Beekpoort dateert uit ca. 1900 en laat links de Bocholterbeek zien die zorgde voor de toevoer van water voor de stadsgrachten. Op de achtergrond links is de stadsboerderij al zichtbaar. Hoe oud de boerderij precies is, is niet bekend. Neerke Scheepers had hier zijn woonhuis en aannemersbedrijf. Zijn zoon Louis Scheepers was later oprichter van bouwbedrijf Scheepers (1951) in Roermond. Op oude kaarten (o.a. op die van Jacob van Deventer ca. 1570) staat wel al bebouwing op deze plaats. Later vestigden de kunstenaars Jos Smeets (Studio Job) en Erik Wijfelaars (Studio OZO) zich o.a. in dit pand.

Beekpoort ca. 1900

Behoefte aan deze woningen
In het regionaal woningmarktonderzoek uit 2018 is naar voren gekomen dat er vraag is naar levensloopbestendige woningen. Wethouder Wendy van Eijk; ‘Deze plannen sluiten goed aan bij de woningbehoefte. Het gebied wordt bovendien enorm opgewaardeerd. Gelet op de krapte op de woningmarkt is het belangrijk om voor de doelgroep die kleiner wil gaan wonen voldoende aanbod te hebben. Dat zorgt voor doorstroming waarmee de totale markt beter in beweging komt.’

Bestemmingsplan
Voordat er over de plannen kan worden besloten moet eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. De initiatiefnemer heeft tot 1 november 2020 de tijd om een ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Overzichtsfoto Beekpoort gebied jaren ’80.
Vorig artikelVerslag kerstviering Wapenbroeders afd. Ospel
Volgend artikelSamenwerking SJG en gemeente Weert grond SJG