Verslag kerstviering Wapenbroeders afd. Ospel

OSPEL – Zaterdagavond 7 december 2019 heeft de Bond van Wapenbroeders de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding en 40-jarig jubileum, afgesloten met een heerlijk kerstdiner. Alle leden en donateurs met hun partner waren hiervoor uitgenodigd. Voorzitter Arie van der Lee heette allen van harte welkom. Ook speciaal welkom aan dhr Maas van het Regionaal Coördinatieteam Zuidelijk Nederland en zijn echtgenote en Bondsbestuurslid en mevrouw Saskia Heezen en partner.

Kerstviering in de dorpsherberg

Welkom aan het koor
Mystic dat de avond muzikaal zal opluisteren met mooie kerstmuziek.
De voorzitter memoreerde nog eens de geweldige viering op 20 en 21 september
waarbij diverse genodigden aanwezig waren, waaronder de burgmeester en
wethouder, kabinetchef en raadsleden. Vanuit het ministerie van Defensie was dhr.
van Griensven aanwezig en dhr. Ton van Loon. Ook het voltallige Bondsbestuur
was bij de festiviteiten aanwezig. Zij hielden die morgen een bestuursvergadering
in Nederweert. Hij dankte ook nog eens de jubileumcommissie voor het vele werk
dat zij verzet hebben.

Na een inleidende speech nodigde hij allen uit voor het heerlijke kerstdiner.
Voorafgaande aan het buffet sprak Pastoor Vankan een gebed uit, waarin hij opriep
voor de vrede in de landen waar het oorlog is. Gebeden wordt voor de mensen die
ons ontvallen zijn, m.n. de wapenbroeders dhr. John Wagemans en dhr. Harrie
Hermans. Ook werden de jubilarissen van dit jaar gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Met
name, Niek Hendix 15 jaar; Wiel Cuijpers 15 jaar; Jan van Gog 20 jaar; Wiel Mackus 20
jaar; Henk Pennings 20 jaar; Jos Korsten 35 jaar. Zij kregen een bos bloemen, een
certificaat en een speldje van de Bond van Wapenbroeders.

De jubilarissen die er niet bij konden zijn krijgen hun certificaat en speld tijdens de jaarvergadering op 14 februari 2020. Tijdens de gehele avond was er live muziek in kerstsfeer en konden de aanwezigen tijdens het diner genieten van de mooie kerstliederen. Ook de loterij ontbrak niet en vele prijzen werden verloot. Iedereen genoot van het heerlijke eten en de gezellige sfeer.

Het was een zeer geslaagde avond.

Bekijk HIER de foto’s van Wiel Mackus.