Uitnodiging ‘Herdenken en Vieren’ Ospel en Nederweert-Eind

De Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel herdenken en vieren 20 en 21 september in M.F.A Haaze-Hoof in Ospel en Openluchtmuseum Eynderhoof in Nederweert-Eind.  Er staat een mooi programma klaar. 

Let op: wijziging in programma op zaterdag 21 september Eynderhoof , overkomst historische vliegtuigen verzet van 13.30 naar 13.00 uur

Programma 20 september 2019

Locatie Haaze-Hoof in Ospel voor iedereen gratis toegankelijk
Aanvang 19.00 uur einde 22.00 uur.

Feestelijke opening foto- en filmtentoonstelling in M.F.A. Haaze-Hoof, met medewerking van de drumband St Odilia Ospeldijk. Welkom door de voorzitter dhr. Arie van der Lee. Toespraak door de nieuwe burgemeester van Nederweert, Birgit op de Laak. Genodigden van de Amerikaanse ambassade. Ceremoniemeester Sjef Geuns.

Film waarin kinderen van de basisschool oorlogsverhalen voorlezen bij monumenten in Nederweert.

Fototentoonstelling 75 jaar bevrijding.
De foto- en filmtentoonstelling komen tot stand met steun vanuit het gemeentelijk
Comité 75 jaar bevrijding en de provincie Limburg.

Première documentaire ‘Some Will Never Return’ over 75 jaar bevrijding.

https://2xp.nl/documentaire/

Programma 21 september 2019

voor iedereen gratis toegankelijk
Locatie Eynderhoof in Nederweert-Eind voor iedereen gratis toegankelijk.
Aanvang 13.00 uur – einde 18.00 uur.

Ontvangst door leden van de Scouting Nederweert vanaf 12.30 uur. Zij zorgen voor de begeleiding naar de parkeerplaats.

Om 14.10 uur is er een herdenkingsdienst door de aalmoezenier van de
Wapenbroeders, Pastoor Marcus Vankan. Hierin wordt aandacht besteed aan de persoonlijke verhalen van inwoners uit elk kerkdorp. Kinderen zullen hierin het verhaal vertellen van hun voorouders en verhalen van gesneuvelde militairen.

Het koor Young Forever zal de dienst muzikaal opluisteren, evenals de
doedelzakspelers.

De last Post wordt gespeeld door Yanick Douven waarna een minuut stilte volgt.
Amazing Grace wordt gespeeld door de doedelzakspelers.

Na de viering is er een optreden van harmonie Pro Musica.

Generaal b.d. Ton van Loon zal een toespraak houden over:
“Vrede in het kader van de internationale betrekkingen op het gebied van
Defensie.”

Luitenant kolonel Edwin Saiboo, voorzitter van de Landelijke Bond van
Wapenbroeders spreekt een slotwoord.

Zaterdag 9 november 2019 om 15.00 uur.
Herdenking Britse begraafplaats Nederweert.

Lees hier >> het volledige programma