Schuldhulpverlening Leudal richt zich op maatwerk

HEYTHUYSEN – De komende jaren gaat de gemeente Leudal meer focus leggen op maatwerk als het gaat om schuldhulpverlening. Dit betekent dat iedereen die een beroep doet op schuldhulpverlening en aan de voorwaarden en verplichtingen wil voldoen, er een oplossing op maat wordt geleverd. 

Wethouder Mart Janssen, portefeuillehouder sociaal domein, vertelt: “We wensen de gemeentelijke schuldhulpverlening verder te optimaliseren. We willen iedereen op zijn/haar niveau helpen, zolang aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Dit betekent dat we per persoon bekijken hoe het beste aan de vraag-en/of hulpbehoefte kan worden voldaan en wat we als eerste aanpakken. Als gemeente hebben we als doel om mensen preventief voor te lichten om te voorkomen dat ze in een ongewenste situatie belanden en om veel eerder signalen op te vangen, wanneer mensen hulp nodig hebben.”

Verminderen van stress
De keuze voor hulpverlening op maat geeft ruimte om een nieuwe methode uit te proberen. Deze methode heet; de stress-sensitieve benadering van schulden. Zo blijkt dat mensen die leven met problematische schulden vaak zoveel stress ervaren, dat zij niet meer kunnen denken in oplossingen om hun problemen te verminderen. De methode stress-sensitieve benadering is er om tot een verlichting van stress te komen. Met die gedachte in het achterhoofd biedt het mensen hulp met het stellen van doelen om tot verminderen van de schulden te komen. Doelen stellen in plaats van straffen. Daarnaast is het op tijd signaleren een belangrijk onderdeel van de nieuwe methode. Op basis van een combinatie van signalen met een harde bewijskracht en zachte bewijskracht kan besloten worden om voortijdig hulp te verlenen. Bij signalen met een harde bewijskracht gaat het om objectief meetbare gegevens over iemands financiële positie: huur wordt niet betaald, gemeentelijke belastingen worden niet betaald of er is een registratie van een schuld bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Indien bij deze instellingen een betalingsachterstand ontstaat, is er veel bewijs dat individuen een schuld hebben en hulpverlening aan de orde is.

Zachte bewijskracht bij partners
Signalen met een zachte bewijskracht zijn afkomstig van ‘minder bekende’ partners in de schuldhulpverlening. Hierbij kan gedacht worden aan schutterijen/verenigingen/fanfares, basisscholen en kinderdagverblijven. Mocht er bijvoorbeeld een betalingsachterstand ontstaan bij een van deze genoemde organisaties, dan heeft dit signaal mogelijk een voorspellende waarde. De bewijskracht is echter zachter. Mart Janssen vertelt: “We zijn er voorstander van om beide signalen met elkaar te combineren. Daarbij maken we gebruik van goede initiatieven die er binnen onze gemeente aanwezig zijn; samenwerking met maatschappelijke partners, voedsel-en kledingbanken en het rijke verenigingsleven. We hopen op de bereidheid van alle partijen om mee te werken, zodat we met hun signaleren, hulp kunnen bieden waar wenselijk.”

Campagne
De gemeente Leudal is inmiddels een campagne gestart om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met rondkomen of kampen met (problematische) schulden onder de noemer: ‘Samen voor een goed leven’. Mart Janssen: “Problemen met financiën of het hebben van schulden, is niet iets om je voor te schamen of geheimzinnig over te doen. Het kan iedereen overkomen. Er zijn nu eenmaal gebeurtenissen, zoals het verlies van werk, scheiding of langdurige ziekte, die tot gevolg kunnen hebben dat iemand tijdelijk of langdurig te maken krijgt met een moeilijke financiële situatie. Er zijn mogelijkheden om in die omstandigheden hulp te krijgen. Hulp die kan zorgen dat mensen weer een ‘goed leven’ krijgen. Wij gaan ervaringen van inwoners, die in een dergelijke situatie hebben gezeten, gebruiken om met hun kennis anderen te helpen.

Vorig artikel37e editie Limburg Festival 2019
Volgend artikelBOB, ook als je naar een feest gaat