Woonhofje op locatie voormalige gymzaal aan de Begijnenhofstraat

Gymzaal Begijnenhofstraat | foto gemeente Weert

WEERT – Onlangs is een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige gymzaal aan de Begijnenhofstraat. De initiatiefnemers willen de gymzaal slopen en een kleinschalig woonhofje realiseren. Daarvoor moet het bestemmingsplan herzien worden.

Het plan is om na de sloop van de gymzaal een kleinschalig woonhofje met acht woningen te realiseren. Het gaat om levensloopbestendige woningen. De woningen zijn zowel geschikt voor jongeren als voor ouderen. Het idee is om verschillende doelgroepen samen te brengen op het hofje. Onderlinge saamhorigheid wordt dan ook bevorderd, met een gezamenlijke ruimte en gedeelde tuin. Parkeerruimte wordt ondergronds gerealiseerd.

Bij de bouwplannen moeten de initiatiefnemers rekening houden met enkele eisen rondom duurzaamheid. Zo moeten de woningen gasvrij worden gebouwd. Ook mag de regenwaterafvoer niet worden aangesloten op de vuilwaterriolering. Het water moet tijdelijk worden opgevangen, zodat het vervolgens geleidelijk in de grond wegzakt.

Geschikte locatie voor hofje
Het college van B&W is positief over het verzoek. De locatie is zeer geschikt voor het realiseren van een woonhofje. Het is dicht bij de binnenstad én bij de zorgboulevard, waar diverse zorg- en welzijnsorganisaties gevestigd zijn. Ook passen de plannen voor het woonhofje goed bij de woningbehoefte van specifieke doelgroepen. Wethouder Wendy van Eijk is blij met het initiatief voor herontwikkeling: “Op deze manier krijgt een bebouwde locatie in bestaand stedelijk gebied een mooie en zinvolle invulling. Met deze plannen wordt een positieve impuls gegeven aan de omgeving én aan het woningaanbod in de stad”.

Overleg met buurtbewoners
Bewoners van de Begijnenhofstraat zijn een tijd geleden al geïnformeerd door de initiatiefnemers. Ook bewoners van de achterliggende percelen aan de Emmasingel zijn geïnformeerd, vanwege eerdere bezwaren tegen inkijk in hun tuinen. Daar is rekening mee gehouden: aan de achterzijde van de locatie worden nu woningen met één bouwlaag gerealiseerd, in plaats van twee. Die plannen zijn positief ontvangen.

 

BRONgemeente Weert
Vorig artikelRecept van de week: garnalen op Aziatische wijze
Volgend artikelUpdate kerstornamenten in Ospel