Update ondergrondse containers voor PMD Ospel

OSPEL -Overvolle afvalbakken en (gedumpt) afval ernaast.De ondergrondse containers voor PMD (Plastic Metaal en Drankenkartons) worden op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen geleegd.Het is een constatering dat vooral in en net na het weekend afval bij de ondergrondse containers staat.

Hebben we een uitdaging of structureel probleem in Ospel?

In sommige gevallen is dat omdat de containers vol zitten, maar in andere gevallen omdat het afval verstopt raakt. Dit laatste komt doordat er te grote zakken en dergelijke ingestopt worden. In het laatste geval is het aanduwen een oplossing.Gemeente Nederweert gaan dit in Ospel oppakken.

Verder zien we dat op woensdag en vrijdag de containers veelal niet vol zijn. Mogelijk draagt dit bij aan de bewustwording om het afval meer gespreid aan te bieden.De meeste mensen zijn gewend hun afval in het weekend aan te bieden als ze boodschappen doen.Namens de Gemeente Nederweert willen we het bijplaatsen van afval structureel gaan oplossen. In april wordt er gestart met een onderzoek naar de oorzaak van de bijplaatsing.

Is dit gewoon een tekort aan containers of ligt het ook aan het aanbied gedrag van de inwoners. Daarnaast worden de containers beter zichtbaar gemaakt en informatieborden geplaatst over het aanbieden van afval.Als uiteindelijk blijkt dat er gewoonweg onvoldoende capaciteit is dan worden mogelijk extra containers bij geplaatst.Uiteraard kunnen inwoners dergelijke zaken ook online melden op de website of via de app:

Dit is de link voor online meldingen: https://www.nederweert.nl/inwoners/meldingen-openbare-ruimte_43080/

Vorig artikelWeert stad in het groen – 89/365
Volgend artikelDagkrabbel 89/365