Jubilarissen Gemengde Zangvereniging St. Caecilia Ospel

OSPEL – Op de j.l. gehouden Jaarvergadering zijn 2 leden gehuldigd wegens 25 jaar lidmaatschap van de vereniging.
Mia Spetgens-Claessens en Maria Biemans-Hermans. Zij werden door voorzitter Bart Vossen persoonlijk toegesproken voor hun inzet voor de vereniging en trouw repetitie bezoek.

Er werd een zilveren speldje en een bos bloemen aangeboden.
Van harte gefeliciteerd!