Gelijke monniken, gelijke kappen

Foto: Riet Galesloot
Auteur: Bart Maes | Art-is communicatiebureau

In mijn laatste blog deed ik een oproep voor het oprichten van een restauratiefonds. Vanmorgen verscheen in Dagblad de Limburger een interview naar aanleiding van mijn blog. Daar wil ik nog enige nuance in aanbrengen. Eerder schreef ik al gelijke monniken, gelijke kappen. Dit naar aanleiding dat er nu door de gemeenteraad van Weert € 50.000- extra wordt besteed om een lift te bouwen aan de voormalige mouttoren. Overigens ben ik van mening dat het redden van dit laatste industriële overblijfsel aan de voormalige Industriekade voor Weert iets fantastisch is.

Gelijke monniken, gelijke kappen
We hebben in Weert slechts twee kerkgebouwen en de restanten van een kasteel uit de vijftiende eeuw, de gouden eeuw van de graven van Horn. Stichting Martinus Monument krijgt jaarlijks een structurele bijdrage van ca. € 8.000,- maar de Paterskerk niet.
In 2015 werd er door CDA, D66, Fractie Beenders en de PvdA wel een motie ingediend voor een eenmalige bijdrage van € 60.000,-. Maar die werd niet aangenomen. Provincie en Rijk willen alleen co-financieren als er middelen zijn. De afgelopen 20 jaar is ons dat telkens gelukt. Helaas is het tij gekeerd en daarover hebben we in februari 2018 met de gemeente Weert overleg over gehad. De gemeente moet nu inspringen om het rijksmonument de Paterskerk (de voormalige Aldenborgh van de graven van Horn) te helpen.

Stichting Land van Horne 
In het interview wordt gesproken over dat onze buurman, stichting Land van Horne, stopt met de geldelijke bijdrage aan onderhoud van het gebouw. Dat klopt. In 1998 werd het naastgelegen klooster een zorgcentrum voor religieuzen. De kapel van de kerk (eigendom van stichting Paterskerk de Biest) werd dagelijks gebruikt door de 60 franciscanen die daar op dat moment verbleven. Wij zijn stichting Land van Horne dan ook dankbaar dat zij sindsdien een geldelijke bijdrage deden aan het onderhoud en restauratie van de kapel. Die bijdrage werd de aflopen jaren afgebouwd en is m.i.v. 2019 gestopt. Wat echter niet is gestopt is bijdrage in natura van stichting Land van Horne zoals de verwarming van kapel en kerk en het onderhoud aan technische installaties. Dat alles vertegenwoordigt een van waarde van ca. € 22.000,- per jaar. Chapeau!

Meer aanbod minder opbrengst
In het interview word ik geciteerd dat door toenemende concurrentie van onder meer het naastgelegen Franciscus Huis en het Fatima Huis de opbrengst uit de exploitatie afneemt. Ook dat klopt, maar zeker met het naastgelegen Franciscus Huis hebben we een buitengewone goede samenwerking. Maar je mag tegenwoordig wel overal burgerlijke huwelijken voltrekken (tot voor kort maar op drie locaties waarvan er één de Paterskerk was), niet kerkelijke uitvaarten worden minder, mede door de komst van het Crematorium Weerterland, er is meer expositieruimte zoals de Annex gekomen, Theater de Huiskamer, de Lichtenberg en zo staan er nog meer zaken op stapel waardoor het aanbod in Weert steeds groter wordt. Op zich een prima zaak dat er meer cultuur in Weert is te beleven! Maar de noodzaak van een goed gevuld restauratiefonds dat structureel een bijdrage aan onderhoud en restauratie voor rijksmonumenten levert wordt daardoor wel een steeds dringendere noodzaak.