Het wordt tijd voor een restauratiefonds in Weert

Auteur: Bart Maes | Art-is communicatiebureau

Vol belangstelling heb ik gisteren geluisterd naar het debat over het behoud van de Wertha mouttoren. Chapeau aan de ondernemers die dat gaan oppakken en de gemeenteraad die dat ondersteunt. In de raadsvergadering bracht Joost Wiezer in dat dit een precedent kon scheppen. Want stichting Paterskerk de Biest had tenslotte in 2014 ook een bijdrage in de restauratie gevraagd van € 60.000,- omdat de subsidie van de Provincie Limburg voor restauratie dreigde te vervallen vanwege het ontbreken van voldoende eigen middelen. Die subsidie werd toen niet toegekend. De restauratie startte daardoor een jaar later.

Wel vond ik de reacties van de raadsleden Jeroen Goubet en vooral van Suzanne Winters bijzonder. Volgens Jeroen Goubet lag er namelijk geen onderbouwd plan onder. Uiteraard lag dat er wel, anders was er nooit een subsidie door de provincie Limburg toegekend. Het restauratieplan werd opgesteld door Satijn Architecten. Overigens is de Paterskerk in de afgelopen 20 jaar voor ruim een miljoen euro gerestaureerd, zonder enige bijdrage van de gemeente Weert.

Volgens Suzanne Winter is de Wertha Mouttoren meer dan alleen een gebouw, het is zelfs citymarketing… Kan mij dan iemand uitleggen waarom rijksmonument de Paterskerk uit 1461, drie maal bekroond met de erfgoedprijs van Weert, de eerste burcht van de graven van Horn, de dynastieke grafkerk van de graven van Horn (ca. 1250) #WeertvanHornestad dat dan niet zou zijn?

Tot slot, van slechts 13 van de 57 middeleeuwse kloosters in Nederland is de kerk bewaard. Acht kerken worden nog voor de eredienst gebruikt, waarvan de Paterskerk in Weert de enige middeleeuwse kerk is die door de oorspronkelijke orde, de Minderbroeders Franciscanen wordt gebruikt.

En als allerlaatste in Weert hebben we nog maar drie middeleeuwse gebouwen… Het wordt tijd dat Weert daar structureel geld voor gaat vrijmaken!

Gelukkig stond vanmorgen in dagblad ‘De Limburger’dat de Weerter wethouders Wendy van Eijk en Geert Gabriëlsde mogelijkheid onderzoeken een fonds op te zetten voor het behoud van -particuliere- monumentale gebouwen. Ik heb weer hoop.

Foto’s van de restauratie uit 2015. Er kwam een vier nissen tevoorschijn die als altaar hebben gediend en er werd een deur ontdekt.

> Paterskerk folder onderhoudskosten