Predatie voert druk verder op voor boerenlandvogels

Al decennialang hollen de aantallen vogels in het landelijke gebied achteruit, als gevolg van de intensivering van de landbouw. Predatie van de eieren en kuikens voert de druk op de vogelpopulaties extra op, blijkt nu uit een literatuuronderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Het rapport bevestigt opnieuw dat de inrichting van ons landschap predatoren in de kaart speelt. Maar om de grondbroeders te redden is meer nodig dan het bestrijden van predatoren.

Al langere tijd zijn er duidelijke aanwijzingen dat de schaal waarop predatie van weidevogels en andere grondbroeders plaatsvindt in Nederland is toegenomen. Dit beeld wordt bevestigd in het nieuwe rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Zelfs in gebieden die voldoen aan alle eisen van goed leefgebied voor grondbroeders, de topgebieden, hebben predatoren een negatieve impact op het broedsucces van grondbroeders. Dat predatie zo’n groot probleem vormt, laat zien hoe beroerd de natuur er in het boerenland aan toe is.

Lange termijn blijven inzetten voor beter weidelandschap

Vogelbescherming blijft zich inzetten voor verbetering van het Nederlandse weidelandschap. Dat is de enige manier waarop de weidevogels structureel en op de lange termijn goed beschermd kunnen worden. Maar daarnaast is op de korte termijn gericht predatiebeheer op sommige plekken nodig om de weidevogels te redden van de ondergang.

Lees hier >> verder bij de bron        www.redderijkeweide.nl