Meedenken met de Weerter ondernemers

Wethouders Martijn van den Heuvel en Wendy van Eijk stellen zich voor

Wethouders Martijn van den Heuvel en Wendy van Eijk. Fotografie: Irene van Wel

Niet één, maar twee wethouders gaan de komende vier jaar aan de slag met de lokale economie. Wendy van Eijk en Martijn van den Heuvel zetten daarbij maximaal in op het verbeteren van de arbeidsmarkt. Zodat de vele prachtige bedrijven in Weert – van klein tot groot – verzekerd zijn van geschikte medewerkers. En vice versa dat inwoners werk vinden en houden. Het strijdplan: als gemeente met ondernemers meedenken en meebewegen.

Met veel energie en ambitie wil het kersverse college van B&W Weert klaarstomen voor de toekomst. Een toekomst waarin de gemeente voor alle generaties aantrekkelijk en uitdagend moet blijven. Daarbij speelt de economie een grote rol. Aan het begin van de nieuwe bestuursperiode stellen de twee wethouders die over de lokale economie gaan zich daarom graag aan de ondernemers voor.

Het college van B&W is in mei geïnstalleerd. Martijn van den Heuvel (Weert Lokaal) begint aan zijn tweede termijn als wethouder. Wendy van Eijk (VVD) bekleedt de functie voor het eerst. In de korte periode dat Van Eijk wethouder is, bezocht ze al verschillende bedrijven, waaronder de nieuwe Jumbo supermarkt op Leuken en Multimodale Terminal De Kempen. “Dat zijn voor mij persoonlijk de mooiste momenten van het wethouderschap. Ondernemers horen praten over hun passie en luisteren waar zij behoefte aan hebben. Ik ga graag met deze input aan de slag. Daarnaast is het belangrijk om van ondernemers die uiteindelijk niet voor Weert hebben gekozen te horen wat hun reden daarvoor is.”

‘Versterking van de arbeidsmarkt is de grootste uitdaging’

Nieuwe verdeling

Om sneller in te spelen op de ontwikkelingen binnen de economie is besloten de portefeuilleverdeling aan te passen. Van den Heuvel legt uit: “We hebben ervoor gekozen om Economische Zaken te koppelen aan de Participatiewet, omdat de arbeidsmarkt absolute prioriteit heeft voor het vestigingsklimaat van Weert en omgeving.” De Participatiewet moet ertoe leiden dat meer mensen werk vinden.

Arbeidsmarkt

Het begrip arbeidsmarkt valt regelmatig. Een echt sleutelwoord. Nu het economisch beter gaat, daalt het aantal uitkeringen. Dat is op zichzelf positief. Maar dat betekent tegelijkertijd dat het aantal potentiële arbeidskrachten afneemt. Om het gunstige vestigingsklimaat van Weert in de toekomst te behouden, is het essentieel te investeren in de arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat de ondernemers kunnen beschikken over goede medewerkers? Van den Heuvel: “Primair staan werkgevers aan de lat voor het vinden van geschikt personeel, maar ook de gemeente ziet het belang van een goed functio-nerende arbeidsmarkt. Zo kunnen we vanuit de Participatiewet een handje helpen. We spelen een verbindende rol tussen de inwoners en bedrijven. Door een maatregel als bijvoorbeeld loonkostensubsidie kan je het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.”

Collega-wethouder Van Eijk gaat over onder meer Ruimtelijke Ordening, Financiën en Volkshuisvesting. “Martijn en ik gaan allebei over omvangrijke beleidsterreinen”, zegt ze. “Ook dat is een reden de economische portefeuille te verdelen. Al trekken we natuurlijk in de praktijk veel samen op. We hebben ook het voornemen uitgesproken de komende jaren veel bedrijfs-bezoeken af te leggen.”

Bedrijven en onderwijs

Van Eijk heeft zich verdiept in de bedrijven die Weert rijk is. “Ik sta ervan versteld hoeveel prachtige bedrijven er zijn. Daar had ik nauwelijks weet van. Ik kan me voorstellen dat veel leerlingen op middelbare scholen, de potentiële werknemers van de toekomst, zich daar ook niet bewust van zijn.”

Dat moet veranderen. Want het onderwijs heeft een belang-rijke rol als het gaat om de toekomst. Van den Heuvel herinnert zich nog dat hij zijn diploma behaalde op de Philips van Horne en geen idee had welke bedrijven er in Weert lagen. “Door bijvoorbeeld bedrijven uit te nodigen op school of klassen een bezoek te laten brengen aan bedrijven, maak je leerlingen enthousiast om later in de eigen omgeving te werken. Als je leerlingen de binnenkant van een bedrijf kan laten zien en het proces uitlegt, blijft dat hangen. Daardoor zullen leerlingen nadat ze gestudeerd hebben eerder geneigd zijn hier een baan te zoeken in plaats van weg te trekken naar Eindhoven of de Randstad.”

Naast de Participatiewet en het onderwijs draagt ook een sterke binnenstad bij aan een goed vestigingsklimaat. Daarom wordt geïnvesteerd in een grootschalige vernieuwing van winkelcentrum De Munt en een metamorfose van het Jacob van Horne museum. Van Eijk: “De binnenstad dient levendig te zijn. De voorzieningen moeten van een hoog niveau zijn. Zo kunnen we een aantrekkelijke stad zijn en blíjven voor mensen (niet alleen werkgevers, ook werknemers) die zich hier willen vestigen. Hiermee kunnen we het arbeidspotentieel blijven aantrekken dat nodig is om de vacatures in te vullen.”

Financieel gezond

De mogelijkheden zijn er, want de gemeente heeft voldoende reserves. Van Eijk: “Dat betekent echter niet dat we nieuwe grote projecten gaan starten. Er is al veel in gang gezet en dat moet de komende jaren eerst uitgevoerd worden. Neem bedrijventerrein Kampershoek 2.0. Daar gaan veel ontwikkelingen plaatsvinden, maar voorlopig staat alleen de ambulancepost er. Daar is dus nog werk aan de winkel.”

Trots zijn de wethouders op het Parkmanagement, de organisatie die zich namens de ondernemers inzet voor duurzame en kwalitatieve bedrijventerreinen. Een verdere professionaliseringsslag van de Stichting Parkmanagement staat er aan te komen. Van den Heuvel: “Het gezamenlijk doel is over een breed en hoogwaardig aanbod van werklocaties te beschikken. De inzet van Parkmanagement is daarbij onmisbaar. Denk aan beveiligingsprojecten met camera’s en het opzetten van een AED netwerk.

Brainport Eindhoven

Binnen Keyport 2020 (samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs) houdt Weert de relaties in Midden-Limburg warm. Uitdaging voor de komende jaren is het opstarten van activiteiten en projecten met Brainport Eindhoven en met de economische regio Venlo. Onder andere via Keyport, maar ook vanuit het college van B&W. Van Eijk: “Veel mensen die in Eindhoven werken, kiezen voor Weert als woonstad. Van de inwoners van de nieuwe woonwijk Laarveld komt 18 procent uit de regio Eindhoven. Door de banden met Eindhoven aan te halen, kunnen we nieuwe kansen creëren.”

Mobiliteit

Wie Eindhoven zegt, zegt A2. En de dagelijkse files. “Het verbeteren van bereikbaarheid via weg, spoor en water heeft onze aandacht”, zeg Van den Heuvel. “De A2 is een kwestie van lange adem en we moeten ervoor zorgen dat Den Haag er een prioriteit van maakt. Los daarvan nemen we zelf ook maatregelen. Zo willen we een snelfietsroute naar Eindhoven realiseren. Verder staat het verbinden van de jonge woonwijk Laarveld met het NS-station hoog op onze lijst. We willen met ondernemers meedenken over hoe je de mobiliteit kunt verbeteren zodat werknemers gemakkelijk naar hun werk kunnen reizen.”

Verbinding

Van den Heuvel: “We willen samen met partners de arbeidsmarkt vitaal houden in onze regio. Zo zijn we van plan om de triple helix op lokaal niveau verder te versterken. Triple helix staat voor de samenwerking van Overheid, Ondernemingen en Onderwijs. We kunnen het niet alleen en hebben elkaar nodig.” De wethouders Van Eijk en Van den Heuvel zijn ervan overtuigd dat er voldoende kansen zijn om Weert nog aantrekkelijker te maken voor werkgevers en werknemers. “Iedereen moet gaan voelen dat het goed gaat met de lokale economie”, aldus Van Eijk.

College van B&W op bedrijfsbezoek
Om de band met het bedrijfsleven te bestendigen en versterken gaan wethouders of het voltallig college van B&W regelmatig op bezoek bij een bedrijf in Weert. Ontwikkelingen, kansen, vraagstukken en oplossingen komen tijdens zo’n bezoek op tafel. Voor de ondernemer een unieke kans om zijn/haar bedrijf te presenteren. Voor de bestuurders een mooie gelegenheid om hun oor te luister te leggen bij het bedrijfsleven.
Afgelopen jaar is men onder andere op bezoek geweest bij Unicorn, Lammers Beton, Isidorus/Voergroep Zuid, Hertek en Swaans Beton. Ondernemers die het college of de wethouder graag eens op bezoek zien komen kunnen dit kenbaar maken bij Ondernemerszaken, Carine Bongers, telefoon: 06 11 38 86 74, e-mail: [email protected]

© Zakenblad / Wesley Hegge

VIAFotografie: Irene van Wel
Vorig artikelDe beste weg naar een droomhuis met financiële rust
Volgend artikelPassie voor tegels en paarden