OML verhuist naar Businesscenter Roerpoort

Businesscenter Roerpoort op bedrijventerrein Boven de Wolfskuil

ROERMOND – Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) verhuist per 24 september 2018 naar businesscenter Roerpoort in Roermond/Herten. OML was bijna 20 jaar gevestigd aan de Godsweerdersingel in Roermond. In Businesscenter Roerpoort gaat OML een vleugel op de derde verdieping huren. Hier is een eigentijds, flexibel kantoorconcept gerealiseerd met een open sfeer waardoor volop ruimte wordt gecreëerd voor overleg en samenwerking.

Businesscenter Roerpoort
Het businesscenter Roerpoort van Lebe was een van de eerste vestigers op bedrijventerrein Boven de Wolfskuil; een terrrein dat door OML wordt uitgegeven. Op de nieuwe locatie komt OML centraal te werken op dé plek waar voor OML B.V. de actie ligt, namelijk op de bedrijventerreinen in Midden-Limburg. Directeur Serge Hoppenbrouwers: “Wij zijn er trots op om vanuit Businesscenter Roerpoort te gaan werken. De vleugel is naar onze wensen ingericht. We kijken straks direct uit op (een deel van) de bedrijventerreinen die we in uitgifte hebben. De verbindingen naar de stad zijn kort en we kunnen optimaal gebruik maken van de nabijheid van de A73. We hebben altijd met veel plezier gewerkt vanuit het pand aan de Godsweerdersingel, maar het is tijd voor een nieuw elan met een nieuw modern onderkomen.”.

Nieuw elan voor OML
Het nieuwe elan vindt zijn basis in het Ondernemingsplan dat onlangs door de aandeelhouders van OML is vastgesteld. Met het ondernemingsplan voor de periode juli 2018 tot juli 2022 geeft OML invulling aan haar vernieuwde kerntaken:

  1. Advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken
  2. Locatie- en gebiedsontwikkeling, waaronder herstructureringsprojecten en strategische verwervingen
  3. Acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen
  4. Mogelijke ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg treedt de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Met een nieuw ondernemingsplan én de nieuwe huisvesting staat niets de directie en medewerkers in de weg om vol enthousiasme inhoud te geven aan de corebusiness: het faciliteren van ondernemers op bedrijventerreinen in Midden-Limburg.