Dierx Electro Groep en Hinzen Events breiden uit op bedrijventerrein Merummerpoort in Roermond

OML verkoopt aangrenzend perceel op Merummerpoort aan Dierx Electro Groep en Hinzen Events.

ROERMOND – Dierx Electro Groep en Hinzen Events hebben samen een perceel van bijna 3.000 m2 gekocht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML). Dierx en Hinzen waren al sinds 2014 gevestigd op bedrijventerrein Merummerpoort in Roermond. Nu breiden ze daar uit door het aangrenzende perceel te kopen. In de bouwplannen van beide ondernemers is de mogelijkheid opgenomen om bedrijfsruimte aan derden te verhuren.

Serge Hoppenbrouwers, directeur van OML BV vertelt met genoegen: “OML is blij met weer een verkoop in de zone Zuidelijke Stadsrand. Voor ondernemers heeft OML nog volop mogelijkheden om een bedrijfskavel op maat in Roermond aan te bieden. We zijn blij dat we deze twee lokale ondernemers hebben kunnen helpen bij hun uitbreidingsplannen. Door hen het aangrenzende perceel te verkopen, hebben Dierx en Hinzen zich zeker gesteld van een goede toekomst in Roermond.”.

Op bedrijventerrein Merummerpoort is nu nog één kavel beschikbaar. Gezien de aantrekkende marktvraag verwacht OML deze kavel binnen afzienbare termijn te kunnen verkopen.

Kerntaken OML
OML B.V. heeft de volgende kerntaken: advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken, locatie- en gebiedsontwikkeling, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen alsmede de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen.