Meer asperges geoogst: grootste areaal asperges Peel en Maas en Leudal

REGIO – De geoogste oppervlakte asperges is in 2017 vergeleken met een jaar eerder met 11 procent toegenomen naar 3322 hectare. De opbrengst nam met ongeveer 12 procent toe naar 20,8 duizend ton. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. 
De oppervlakte landbouwgrond die in 2017 in Nederland in gebruik was voor de teelt van asperges besloeg vorig jaar 3 807 hectare. Met een groei van 12 hectare was dat nauwelijks meer dan in 2016. Op ongeveer 87 procent van het areaal werden ook daadwerkelijke asperges geoogst.
Op de overige grond stonden aspergeplanten die nog geen productie opleverden.De geoogste oppervlakte asperges groeide de afgelopen tien jaar met 61 procent van 2065 hectare (2007) naar 3322 hectare (2017). De opbrengst nam tegelijkertijd met bijna 40 procent toe van 15 duizend ton naar 20,8 duizend ton.
Aspergeteelt vooral in Limburg en Noord-Brabant
Sinds 2007 is het totale areaal asperges in Nederland met 60 procent gestegen van 2383 naar 3807 hectare vorig jaar. De provincie Limburg nam vorig jaar 62 procent van het Nederlandse aspergeareaal voor haar rekening en Noord-Brabant 33 procent. In Noord-Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant worden de meeste asperges uit de grond gehaald.In Noord-Brabant was het aspergeareaal in 2017 met 8 hectare afgenomen vergeleken met een jaar eerder, in Limburg groeide het areaal tegelijkertijd met 24 hectare.
Ook in de andere provincies worden asperges gestoken, maar op niet meer dan 190 hectare (5 procent).Met respectievelijk 753 hectare en 395 hectare hebben de gemeenten Peel en Maas en Leudal het grootste areaal asperges binnen hun gemeentegrenzen. In 2007 hadden Leudal en Helden met 265 hectare en 263 hectare de grootste arealen asperges.
Vorig artikelPrachtig weer lokt 430 kinderen naar Buitenspeeldag
Volgend artikelOrnamenten kleine torens geplaatst