Duiven en vleermuizen

OSPEL – Dezer dagen zijn de mergelranden aan de voet van de kerktoren vernieuwd, waarmee de restauratie bijna is voltooid. De versieringen op de 4 kleine hoektorentjes moeten nog (met een hoogwerker) worden teruggeplaatst en de glas-in- loodramen in de zijbeuken naast de toren krijgen nog een opknapbeurt.

Same sterk vör oos Kerk

Intussen hebben vrijwilligers de kerktoren aan de binnenzijde een grote poetsbeurt gegeven : de zolder van de klokkenstoel, het oksaal met het orgel en de trappengang. Dat zij dit grondig deden bleek toen tijdens de Eucharistievieringen een vleermuis uit zijn/haar winterslaap ontwaakt was en eerbiedig rondjes draaide door de gewelven van de kerk.

Waarmee bewezen is dat een vleermuis een torenrestauratie weet te overleven, wat bij een gemeentelijke kerktoren wellicht ook mogelijk is ……….. Leden van L.K.V.-Ospel namen de grote voorjaarsbeurt van het interieur van de kerk weer voor hun rekening : alles is weer stofvrij en opgepoetst afgerond, waardoor natuurlijk alle waardering en dank.

Er kwamen opnieuw enkele mooie donaties binnen : de Ospelse Jagersvereniging St. Hubertus schonk een bijdrage van € 300,-. In het verleden waren Ospelse jagers (onder meer raadslid Twan Hekers) wel eens “doeltreffend” bij het bestrijden van duiven op de kerktoren, evenals organist Henk Sieben wiens luchtbuks door de politie ooit in beslag werd genomen. Uiteindelijk moest Henk zelfs voor de Roermondse rechtbank verschijnen !

Het parochieel Kerkelijk zangkoor bood een cheque aan van € 500,-. Het koor bouwde in de loop der jaren bij bijzondere vieringen een “potje” op en bestemde dit voor de torenrestauratie. Onlangs verzorgde het koor de Gregoriaanse gezangen bij een uitvaartdienst in het priesterkoor van de Weerter Paterskerk en ontving hiervoor een attentie.

Dank voor deze nieuwe bijdragen. Heel Ospel en het verenigingsleven voelen zich nog steeds betrokken bij de restauratie van dit monument en daarom blijft het adopteren van een baksteen nog steeds mogelijk door € 15,- of een veelvoud van dit bedrag te storten op banknummer NL63RABO 0319 4215 70 ten name van Samen sterk voor onze kerk.
Het Restauratie Comité.

jg

Vorig artikelWoodstoks het nieuwe festival in Nederweert gaat niet door
Volgend artikelTurners Tensor boeken mooie resultaten in Volendam