12 januari 1586: Diplomatieke missie

GAW OAW inv. nr. 726, fo 36 ro.

Het stadsbestuur stelt alles in het werk om de druk op de Prins van Parma te verhogen om de stad van haar zware lasten te ontlasten. De reis- en verblijfskosten van twee dagen Roermond bedragen zes gulden en achttien stuivers.

‘Den twelffden [Januarij] is Gerardt Karis gereijst tot Ruremunde om brieven van recommandatie t’erlangen vanden Eerw. Heer Bisschop aen sin Alteze (Zijne Hoogheid), om te beter moghen verhoort woorden int claeghen van onsen grooten scaede.

Is vuijtgeweest twee daeghen te peert ende in all verteert met den scrijffloon vanden Secretaris des voirs. Bisschops ende huijre vanden peert. 6 gul. 18 st.’

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelSchuilplaats uit de Franse revolutie herontdekt bij Franciscanen in Weert
Volgend artikelNieuwjaarsconcert RICK seniorenconcert uitverkocht