Ambitieuze plannen voor Van Horne jaar door De Montmorency Foundation

15de eeuwse koorbank in de Kathedraal van Barcelona met daarop het wapen (1519) van Gulden Vlies ridder Graaf Jacob III van Horne.

WEERT – De Montmorency Foundation heeft ambitieuze plannen om in het Van Horne jaar in Weert een expositie ‘De Gouden Eeuw van Weert’ te organiseren.

Een expositie over ‘De Gouden Eeuw van Weert’ kan laten zien dat Weert in het verleden aanzien had, toont de historische waarde van de stad in het verleden en het heden, geeft ruimte aan de cultuurhistorische aspecten en locaties in de stad en de waarde van het omvangrijke culturele erfgoed van Weert.

Stichting ‘De Montmorency Foundation’ heeft tot doel de herinnering aan Philips de Montmorency (1524-1568), graaf van Horne en Heer van Weert levend te houden als historisch Weerter en Europees voorvechter van tolerante (godsdienst)vrijheid en verdraagzaamheid. Daarbij wil de stichting inspelen op een aantal facetten.

Monster van onverdraagzaamheid
Allereerst de rol die De Montmorency – samen met Willem van Oranje en Lamoraal van Egmont – heeft gespeeld in de roerige 16e eeuw. Een periode die gekenmerkt is doordat het gezag van de gevestigde machten ter discussie werd gesteld.

De tentoonstelling zal bestaan uit een combinatie tussen werk van (jonge en gevestigde) kunstenaars en reproducties van klassieke meesterwerken over de roerige periode in de 16e eeuw en de hoofdrolspelers daarbinnen, om zodoende een brug te slaan tussen generaties en de sociaalculturele overeenkomsten tussen de 16e en de 21e eeuw, aangeduid als Het Monster van Onverdraagzaamheid.

Daarnaast wil de stichting het historische karakter van de stad Weert belichten en zichtbaar maken door zowel aandacht te schenken aan het cultuurhistorisch erfgoed van de stad, met name de plekken die voor de graven van Horne van belang waren, als aan de edelen en hoogwaardigheidsbekleders die in Weert hebben vertoefd.
Daarbij zal het Minderbroedersklooster op de Biest (de grafkerk van de Van Hornes),  gebouwd op de fundamenten van kasteel Aldenborgh, een rol spelen als expositie- en evenementlocatie. Deze onderwerpen bieden de mogelijkheid om als uithangbord te dienen voor de promotie van de stad Weert binnen de Eurregio.

De stichting heeft inmiddels een subsidieverzoek bij de Gemeente Weert en de Provincie Limburg ingediend. Daarnaast benadert men cultuurfondsen en het particulier mecenaat.

https://www.facebook.com/pg/PhilipsvanMontmorency

Vorig artikelTerugkoppeling Wijkschouw in Ospel
Volgend artikelVoorfase DNA-onderzoek Nicky Verstappen van start