Peelklokje week 41 online

OSPEL – Het Peelklokje van week 41 online lezen. Behalve de kerkdiensten aandacht voor de avondmis in kapelletje en missiezondag.

KERKDIENSTEN 12 – 21 oktober

Donderdag 12 oktober, avondmis in de Mariakapel,
18.10 bidden van het rozenhoedje;
18.30 ter ere van Maria, voor eigen intenties en voor Jan Sieben (verjaardag),

Zaterdag 14 oktober,
19.00 (Samenzang)
Harry Vossen,
Frans van de Kruijs (namens de buurt),
jrd Sjef van Deursen,
ghm Gerrie van Gemert,
ghm Jan Gubbels en Marie Gubbels-Hoeben,
zwd Annie Bloemers-de Win en Sjef Bloemers.

Zondag 15 oktober, 28e zondag door het jaar,
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
jrd Drien Tindemans-Janssen,
ghm Jan van den Boom.

Donderdag 19 oktober,
19.00 Moederavond L.K.V. en Zij Actief.

Zaterdag 21 oktober,
19.00 (Samenzang)
ghm Wiel de Wit en Lies Kursten.

ACOLIETEN :
za. 14 okt. 19.00 : Mathijs en Luc van Hulsen;
zo. 15 okt. 10.00 : Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen;
za. 21 okt. 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen.

DOOPSELS :
Door het Sacrament van het H. Doopsel zijn Emma en Lynn Frencken, Kruisstraat 38, in onze geloofsgemeenschap opgenomen. We feliciteren de dopelingen en ouders van harte en wensen hen een gezegende toekomst.

OVERLEDEN :
Op 29 september jl. overleed Wiel van de Kruijs, 77 jaar, Nieuwstraat 46.
Op 1 oktober jl. overleed Jaap Kramer, oud 76 jaar, O.L. Vrouwestraat 6.
Mogen zij rusten in vrede.

AVONDMIS IN KAPELLETJE :

Oktober – rozenkransgebed. Op de donderdagen 12 en 26 oktober wordt nog de avondmis in de Mariakapel aan de Klaarstraatzijweg gevierd, om 18.30 uur. Vooraf wordt om 18.10 het rozenhoedje gebeden.

MISSIEZONDAG :
Oktober is de Wereldmissiemaand en in het weekeinde van 21/22 oktober is de collecte voor

Missio. Missio stimuleert de uitwisseling van geloof en leven tussen christenen wereldwijd.
Tegelijkertijd is Missio het solidariteitsfonds van de Katholieke kerk. Rijkere parochies steunen armere parochies overal ter wereld, zodat ook zij hun pastorale werk kunnen doen : de vorming van priesters en catechisten, opvang van kinderen, onderwijs, bijbelgroepen. Dit jaar besteedt

Missio aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso, voormalig Opper-Volta.
Op De Schrank wordt aandacht besteed aan Missio Kinderen. De leerlingen ontvangen
informatie en een collectezakje waarmee zij een (kleine) bijdrage kunnen doen om kinderen over de hele wereld en dit jaar speciaal in Burkina Faso te helpen.

Pastoor A. Koumans, OMI.