Overtreding St. Maartensvuren kost € 1.000,-

WEERT – De St. Maartensvuren zijn een jaarlijkse traditie waar veel volwassenen maar vooral kinderen naar uitkijken. Om de veiligheid van iedereen te waarborgen gaat de gemeente rond 11 november extra handhaven. Dit is noodzakelijk omdat vorig jaar St. Maartensvuren gevaarlijke situaties veroorzaakten. Overtredingen kunnen leiden tot een dwangsom van € 1.000,00.

De gemeente gaat er van uit dat inwoners de voorschriften naleven en dat het niet zo ver hoeft te komen om handhaving in te zetten.

Veiligheid staat voorop
Vorig jaar is helaas geconstateerd dat bij het stoken van St. Maartensvuren te vaak voorschriften werden overtreden. Er ontstonden zéér gevaarlijke situaties. Dit is voor het college van B&W aanleiding geweest om het beleid tegen het licht te houden en te besluiten om de handhaving op de vuren aan te scherpen. De gemeenteraad heeft over ditzelfde onderwerp een motie aangenomen. Daarin staat dat de controle van de vuren plaatsvindt aan de hand van de concept ‘Handreiking vreugdevuren / troshopen / St. Maartensvuren’ van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het is de verantwoordelijkheid van de brandweer en de ambtenaren Vergunningen, Toezicht en Handhaving om te bepalen of de situatie veilig is. Aanwijzingen moeten dus altijd opgevolgd worden.
Video: Youtube | de Heer photography

Vorig artikelZaterdag 28 oktober Halloween in Weert… Durf jij het aan?
Volgend artikelSeizoen voor bloembakken voorbij