Lezing Heemkundevereniging Nederweert in Ospel

OSPEL- De Heemkundevereniging Nederweert nodigt u uit voor een bijeenkomst op dnsdag 10 oktober om 20.00 uur MFA Haaze-Hoof aan het Aerthijsplein in Ospel. Met een inleiding van Henk Hermans met het onderwerp; De betekenis van de familie Aerthijs voor de oprichting van de parochie Ospel en de bouw van de kerk.

Iedereen kent het pleintje op Ospel. Vele weten dat dit het Aerthijsplein is. Een zeer beperkt aantal mensen weet dat de familie iets van doen heeft gehad met de oprichting van de parochies Ospel in 1864. Verder weet vrijwel niemand waar de familie Aerthijs
gebleven is, wat ze gedaan hebben voor de parochie en waarmee ze hun
vermogen verdiend hebben.

Deze presentatie probeert inzicht te geven in 3 vragen:

– De familienaam Aerthijs. Waar komt de naam vandaan en waar is de familie
gebleven? Nergens in de omgeving komt deze naam nog voor.

– Wat hebben ze betekent voor de oprichting van de parochie. Volgens het
onderschrift op het naamplaatsje bij het plein hebben ze een belangrijk aandeel
gehad in de stichting van de parochie. Maar waaruit bestond dit aandeel? Wat is
hiervan nog terug te vinden?

– De familie was voor die tijd zeer vermogend. In 1881 werd hun vermogen
geschat op fl 200.000. Een gemiddelde boerderij was toen tussen de fl 2500 en fl
3500 waard. Waar hebben ze hun vermogen mee verdiend. Alom wordt verteld
met de schapenhandel. Is dit ook zo of werd het vermogen op een andere manier
verkregen?

Naast een antwoord op deze vragen heeft het onderzoek ook nog een aantal
wetenswaardigheden uit de regio opgeleverd. Heemkundige interessante zaken.
Zo had de familie geld geleend aan notaris Le Brun in Nederweert die in 1894
failliet ging ( De Stg. Geschiedschrijving Nederweert publiceerde hierover in het
weekblad van 24 aug jl.)

Iedereen is van harte welkom.

Jan Tindemans voorzitter

Henk Hermans secretaris

Activiteiten gepland in 2017en 2018

Dinsdag 21 november. Inleiding over “Bolle Jan” oftewel Jan Hendrix door Hein
Jansen en Con van Nieuwenhoven.

Dinsdag 19 december. Culturele avond mmv Jos Meersmans

Dinsdag 23 januari 2018. Historie “Pand Diverso” door Hein Jansen.

Vorig artikelJanssen Kerres koopt Peugeot Weert en Roermond van Wassink
Volgend artikelLeerlingen Kwadrant helpen mee met de aanleg Zintuigenpark Weert