Ondernemer Alex Storms: “Stilstand is achteruitgang”

NEDERWEERT – Via Nederweert.nl- Nederweerter winkeliers bewegen mee op de golven van de economie. Dat is de kracht van Nederweert, volgens Alex Storms, eigenaar van Storms Wijnkoperij. Hoewel hij tevens voorstander is van beperkt overheidsingrijpen, om het eigenstandig meanderen lichtjes bij te sturen. Een gesprek met de ondernemer over centrumontwikkelingen, verantwoordelijkheden en daadkracht.

Ondernemer Alex Storms: “Stilstand is achteruitgang”

“Je moet de markt z’n werk laten doen. Dat onderscheidt de zwakkeren van de sterkeren.” Alex refereert aan een situatie van enkele jaren geleden. Beweerd werd dat de eventuele komst van een Action in Nederweert lokale zelfstandige winkels met vergelijkbaar aanbod zou beconcurreren. De Action kwam er onder druk van bezorgde ondernemers uiteindelijk niet. De winkels met een vergelijkbaar assortiment sloten uiteindelijk toch hun deuren. Alex: “Het gaat hier om meer dan een concurrentiestrijd met de grote ketens. Het gaat om onderscheidend vermogen, om sfeer, om aanvullend zijn. Dán kan een kleine zelfstandige profijt hebben van de aanwezigheid van een grote broer. Een ander voorbeeld: de komst van een extra supermarkt op het plan Wijen, als aanvulling op de Emté, vind ik persoonlijk geen probleem. Een full service supermarkt en een discounter is volgens mij de ideale situatie.”

Gezonde kern en vooruitgang

Alex vertelt: “De kern Nederweert blijft zich positief ontwikkelen. De laatste tien jaar hebben een aantal zelfstandige winkeliers, zoals Pleunis Mode, Brinkmans Opticien, Verf- en Behangwinkel Poell, Slagerij Hermans, Wellnes at Home en wijzelf, verbouwd. Onlangs is in het voormalige pand van Kessels Kleding een vestiging van Pearl Opticiens geopend. Bovendien zijn er zeker tien nieuwe ondernemers bijgekomen. Dat is toch het bewijs van een gezonde kern en vooruitgang? Ook de Pop Up Galerie is een mooi voorbeeld van ontwikkeling in een vrije sector die eerst in Nederweert niet aanwezig was.”

Er is meer aan de hand

De gemeente Nederweert richt zich al jaren op het plan rond de locatie Wijen. Alex stelt dat er meer aan de hand is. Niet alleen het pand Wijen staat leeg. Ook de Rabobank heeft de deuren gesloten. Wat er in de toekomst met andere locaties staat te gebeuren, is volgens hem ook onzeker. Alex: “Voor de lange termijn is het beter om een visie te ontwikkelen voor het gehele gebied en te anticiperen in plaats van achter de ontwikkelingen aan te hobbelen.”

Bewoners binden aan het dorp

Er ligt dus een belangrijke rol voor de gemeente. Volgens Alex ontbreekt het de politiek aan ‘ondernemingszin’, aan visie en aan lef. “Het is de kunst van een overheid om in samenwerking met winkeliers en vastgoedeigenaren de bewoners te binden aan het dorp. Het is ook de kunst om een vraag als ‘Hoe erg zou het zijn als een supermarkt zou wegvallen’ te durven beantwoorden en het antwoord na te leven. Een gemeente dient te faciliteren ten gunste van de marktwerking en in het belang van het dorp. Niet handelen betekent dat je met lege handen komt te staan. De gemeente is nu aan zet om daadkrachtig te zijn en een keuze te maken. Helaas is het dan onmogelijk om iedereen tevreden te stellen.”

Concurrentiestrijd

Deze ondernemer vindt dat Nederweert zich mag realiseren dat het dorp een aantal voordelen heeft ten opzichte van Weert. “Er kan gratis worden geparkeerd, er zijn voldoende en leuke horecagelegenheden en er is een mooi (lokaal) productaanbod. Bovendien zijn er diverse supermarkten. De verkeerstoegankelijkheid van de kern speelt ook een grote rol. Bereikbaarheid vanuit Budschop is belangrijk. Maar bereikbaarheid vanuit Weert is minstens zo belangrijk, anders verliest Nederweert de concurrentiestrijd met nieuwe winkelgebieden zoals in Leuken, dat zich sterk ontwikkelt en veel publiek zal trekken. Nederweert heeft een prima kern: winkels afgewisseld met mooie (monumentale) panden. Dat maakt de Kerkstraat zo karakteristiek. Er is balans in het productaanbod, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente moet blijven toezien. Stilstand is achteruitgang; regeren is vooruitzien!”

Ieders verantwoordelijkheid

“De gemeente Nederweert speelt inderdaad een belangrijke rol bij de uitvoering van de plannen. Maar we moeten deze rol niet overschatten”, aldus Aiko Mein van Stedenbouwkundig Bureau BRO. Hij werd door de gemeente Nederweert ingeschakeld voor het opstellen van de detailhandelsstructuurvisie. “Er ligt ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij andere partijen om knelpunten aan te pakken en kansen te grijpen. Een goede samenwerking met ondernemers en vastgoedpartijen staat daarom voorop.”

Herkenbaar kernwinkelgebied

Na een uitvoerige marktconsultatie werd de detailhandelsstructuurvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Deze beschrijft de beoogde ontwikkelingsrichting voor het centrum van Nederweert, richt zich op meer concentratie van winkels en andere publieksgerichte voorzieningen en streeft een duidelijk herkenbaar kernwinkelgebied na dat ondernemers toekomstperspectief biedt.

Via www.nederweert.nl

Lees hier >> een eerder verschenen artikel in het Zakenblad

Vorig artikelRandweg Nederweert voorlopig van de baan
Volgend artikelMet pensioen na 48 jaar trouwe dienst