15 september 1947: Eindelijk

M.M.S. Hoek Van Berlostraat Wilhelminasingel -GAW Beeldbank 1454

Een volgende stap in het verbeteren van het onderwijs in Weert is de opening van een Middelbare Meisjes School (M.M.S.) op 15 september 1947.

De Zusters Ursulinen hebben op aandringen van het gemeentebestuur een school gesticht “om nog meer te werken aan de ontwikkeling van de vrouwelijke jeugd”.
Doel van de school is “om aan de meisjes een degelijke vrouwelijke ontwikkeling te geven. Zij stelt zich tot hoofddoel, de jonge meisjes zo te vormen dat ze de fijne, echt christelijke levensstijl kunnen uitdragen in gezin en maatschappij”.

Het lesrooster omvat onder meer de vakken godsdienst, Bijbel, filosofie, sociologie, psychologie en opvoedkunde. Ook is naast Nederlands aandacht voor moderne talen, kunstgeschiedenis en het bijbels Latijn. Verder krijgen de leerlingen onderwijs in de ‘vrouwelijke vakken’, zoals handwerken, huissierkunst en koken.

De opleiding duurt in totaal vijf jaar en wordt afgesloten met een rijksexamen.
Het diploma geeft rechtstreeks toegang tot de universiteit. Daarnaast is zo’n diploma ook nuttig indien een leerlinge verder wil studeren voor docente in het onderwijs of een carrière in het maatschappelijk werk.

De M.M.S. krijgt de naam Onze Lieve Vrouwe van Bijstand en is gevestigd in schoolpanden aan de Van Berlostraat en later ook aan de Wilhelminasingel.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelJumping Giants vieren vandaag 35 jaar bestaan
Volgend artikelVrachtwagen in de greppel