Slachtkuikenbedrijf in Kinrooi mag bijna drie keer zoveel slachtkuikens opkweken

KINROOI – Op donderdag 24 augustus 2017 heeft de Belgische provincie Limburg de eerste omgevingsvergunning verleend voor een uitbreiding van een slachtkuikenbedrijf te Kinrooi (Itterstraat 15), op naam van Jan Coninx. Twee oude stallen maken plaats voor twee nieuwe. Het aantal slachtkuikens op het bedrijf mag stijgen van 51.400 naar 136.400.

De aanvraag voor de uitbreiding van het slachtkuikenbedrijf omvat de afbraak van 2 bestaande verouderde stallen en de nieuwbouw van 2 emissiearme slachtkuikenstallen, alsook het aanleggen van erfverhardingen en het plaatsen van een elektriciteitscabine. Tegelijkertijd wordt de verdere exploitatie en uitbreiding aangevraagd van het slachtkuikenbedrijf met 51.400 slachtkuikens tot in totaal 136.400 slachtkuikens.

Na het doorlopen van één openbaar onderzoek en één adviesronde werden zowel ruimtelijke als milieuaspecten beoordeeld door de deputatie in één besluit. De deputatie verleent de vergunning, maar legt bijzondere voorwaarden op inzake bijkomende groenaanleg, aard van het stalsysteem, tijdstip van laden en lossen, transportroute en opmaak van een energie-audit. Hierdoor wordt mogelijke hinder tot een minimum beperkt.

Nieuwe vergunningsprocedure is mijlpaal
Gedeputeerden Inge Moors en Ludwig Vandenhove: “Deze eerste Omgevingsvergunning is een belangrijke mijlpaal. In de nieuwe vergunningsprocedure worden de milieu- en stedenbouwkundige aspecten gelijktijdig, in één procedure, en door één bevoegde overheid beoordeeld. De aanvrager werd in de oude procedures wel eens geconfronteerd met tegengestelde visies: van de gemeente, van de provincie of van Vlaanderen. Dan begon dikwijls een lange weg van beroepsprocedures. Nu krijgt de aanvrager aan het eind van de procedure één duidelijk antwoord van één bevoegd overheidsniveau. Dit kan tot meer dan een jaar tijdwinst voor de aanvrager opleveren. Ondanks de talrijke kinderziektes die het Vlaamse omgevingsloket nog kent, zijn momenteel meer dan 80 omgevingsvergunningsdossiers ingediend bij onze provinciale dienst, die voortreffelijk werk levert. We hopen dat Vlaanderen deze kinderziektes zo snel mogelijk oplost.”

De Limburgse deputatie volgt hiermee het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), die begin juli als eerste POVC in Vlaanderen een advies verleende volgens de nieuwe procedure van het omgevingsvergunningsdecreet. De “Omgevingsvergunning” ging voor de provincies van start op 23 februari van dit jaar, inclusief verplichte digitale indiening via het Vlaamse omgevingsloket.

 

BRONProvincie Limburg
Vorig artikelBrandweer redt vrouw met honden te water
Volgend artikelKhalid B. vrijgelaten onder voorwaarden