Het Jeugdcultuurfonds komt naar Leudal

LEUDAL – De gemeente Leudal neemt sinds 12 juli deel aan het Jeugdcultuurfonds Limburg. Wethouder Verheul heeft tijdens een feestelijke bijeenkomst op basisschool St. Lambertus in Neeritter de samenwerkingsovereenkomst getekend met het Jeugdcultuurfonds Limburg. De gemeente gaat € 10.000,- per jaar investeren in het fonds. Kinderen van 4 tot 18 jaar van minder draagkrachtige ouders krijgen zo de gelegenheid om lessen te volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging. De Rabobank Peel, Maas en Leudal heeft namens de Rabobank Foundation ook  € 2.500,- beschikbaar gesteld om dit initiatief te ondersteunen.

Jeugdcultuurfonds in Leudal
Deelnemen aan de kunst- en cultuuractiviteiten is voor iedereen van belang, maar vooral voor kinderen. Door actief te zijn met kunst- en cultuur kunnen zij ontdekken waar hun talenten liggen en deze verder ontwikkelen. Kinderen uit arme gezinnen krijgen vaak niet de mogelijkheid om lid te worden van een vereniging. Het Jeugdcultuurfonds zet zich daarom in voor juist deze kinderen en biedt vanaf vandaag naar verwachting 22 kinderen per jaar uit de gemeente Leudal de kans op cultuurparticipatie.

Wat is de werkwijze?
Ouders kunnen zelf géén aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds in Leudal. Professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk, huisarts of jeugdhulpverlener die het gezin goed kennen, kunnen wél een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Het gaat om kinderen van ouders met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds aan de aangemelde kinderen bedraagt maximaal €420, – per jaar. De vergoeding wordt niet aan het kind of ouder verstrekt, maar rechtstreeks overgemaakt aan de instelling, school of docent.

Vorig artikelMusic meets Franciscus uitverkocht
Volgend artikelNieuwe website MiddenLimburgActueel.nl