Koninklijke onderscheiding voor Broeder Van Zutphen uit Heythuysen

LEUDAL – Op donderdag 29 juni 2017 werd aan Broeder L.M. van Zutphen, 81 jaar, wonende in Heythuysen, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal.

De heer Van Zutphen werd in 1956 gevormd tot broeder van de Witte Paters en was vervolgens tot 1995 werkzaam als missionaris bij de Missionarissen van Afrika, een Gemeenschap van Apostolisch Leven binnen de Katholieke kerk.

Hij zette zich daar in voor projecten op het gebied van landbouw, tuinbouw, mijnen en bouwactiviteiten. Steeds weer opnieuw wist hij, waar hij ook werd gepositioneerd, mensen te betrekken en ze enthousiast te maken voor en bij allerlei projecten.

Na zijn terugkeer uit Afrika ging hij wonen in Woon- en zorgcentrum St. Charles in Heythuysen en werd daar vrijwilliger.

Hij zet zich vooral in voor de 43 broeders van de Witte paters die hier wonen, maar ook voor de andere bewoners. Hier maakt hij zich vanaf het begin op allerlei fronten onbaatzuchtig verdienstelijk.

Hij houdt het in de gaten of alle bewoners bij de maaltijden verschijnen en zo niet dan gaat hij poolshoogte nemen. Hij begeleidt bewoners die slecht ter been zijn naar de kapel voor de Heilige Mis en na afloop naar het koffiedrinken. Ook assisteert hij de broeders tijdens de maaltijden en helpt met af- en opruimen. Hij verricht tal van hand- en spandiensten, waaronder het verrichten van klusjes zoals het oppompen van banden van rolstoelen, het smeren van rollators, het doen van boodschappen, het meegaan naar artsen- en ziekenhuisbezoek en het verzorgen van de dieren. Hij is aanspreekpunt voor de broeders op het gebied van bediening telefoon en televisie.

Daarnaast is broeder Van Zutphen een aanvulling op de zorg. Dit uit zich onder andere in het bijstaan van terminale zieke bewoners door middel van het binnenlopen bij de zieke, een vriendelijk woord, voorlezen, muziek luisteren en samen praten.

Bron: www.leudal.nl

Vorig artikelBudelse woonvoorziening Os Thoes weer stap dichterbij
Volgend artikelCartoon van Rim Beckers over burgemeester Jos Heijmans van Weert