De Provincie Limburg draagt 5,19 miljoen euro bij aan een plan voor de binnenstad van Roermond

ROERMOND – De Provincie Limburg draagt 5,19 miljoen euro bij aan een plan van de gemeente Roermond voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Daarvan is 1,5 miljoen voor de ontwikkeling stationsomgeving bestemd. De Provincie stemt door het ondertekenen in met het door de gemeente ontwikkelde programma ‘Vitale Binnenstad Roermond’.

Roermond heeft een ambitieus plan opgesteld om de binnenstad de komende jaren levendig te houden en dè retailstad van Limburg te zijn en te blijven!  Belangrijke onderdelen in het plan zijn de aanpak van winkelleegstand, het zichtbaar maken van monumenten en archeologie en het verbeteren van het verblijfklimaat door investeren in pleinen en openbare ruimte. Wethouder Angely Waajen (Economie) “Het programma Vitale Stad zet in op het levendig houden van de Roermondse binnenstad en het versterken van de retailpositie’. Samenwerking hierin met de Provincie, met de BIZ Binnenstad, Citymanagement, ondernemers en vastgoedeigenaren is hierbij van groot belang. Leegstaande panden buiten en binnen het kernwinkelgebied kunnen getransformeerd worden naar bijvoorbeeld wonen,  startende ondernemers kunnen rekenen op steun en er is geld voor het opknappen en renoveren van historische panden en gevels en voor het aantrekkelijker maken van de Bisschopsstad.

Verbindingen

De verbindingen tussen de binnenstad, het ECI-terrein en verschillende musea worden verbeterd, er wordt geïnvesteerd in een poppodium en er komt een  bovenregionaal kunst- en cultuurevenement. Ook wordt geïnvesteerd in meer groen in de stad. Het totaalpakket moet Roermond aantrekkelijker maken, ook voor de toeristen.

Toekomstvast
“We vinden het belangrijk om samen met gemeenten en marktpartijen te investeren in sterke, toekomstvaste Limburgse steden”, zegt gedeputeerde Eric Geurts van Stedelijke Ontwikkeling. “Roermond heeft een ambitieus plan opgesteld waar we graag aan bijdragen. De stad wordt aantrekkelijker en bovendien levert uitvoering van de plannen de nodige werkgelegenheid op.”

Knooppunt
Het geld van de provincie wordt door Roermond ook ingezet om de stad verder te ontwikkelen tot regionaal mobiliteitsknooppunt. Met in het hart daarvan het NS-station met busstation en stationsplein die met een voetgangersboulevard uitgebouwd moeten worden tot “aantrekkelijk knooppunt met een gastvrije en uitnodigende uitstraling als entree van de stad”. Daarnaast is de verbinding binnenstad – Designer Outlet en de verbinding binnenstad-water van groot belang voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Goede bereikbaarheid van de Roermondse binnenstad en haar unieke kwaliteiten zijn daarbij een must! Wethouder Raja Fick (Verkeer en openbare ruimte):”Dankzij deze impuls van de Provincie zullen onze plannen wat voor onder andere de herinrichting van het Munsterplein en het verbeteren van de verbinding binnenstad Designer Outlet accelereren We kunnen dus veel meer doen in kortere tijd en dat is goed voor Roermond. Het effect van de herontwikkeling van de stationsomgeving is zelfs nog groter, dit zal in de hele regio merkbaar zijn.”

Bereikbaar
“Uitstekende plannen”, zegt Hubert Mackus, als gedeputeerde onder meer verantwoordelijk voor Openbaar Vervoer. “Bereikbaarheid en goede verbindingen zijn cruciaal voor een stad als Roermond die ook als knooppunt fungeert richting Venlo, Nijmegen, Maastricht en Weert-Eindhoven.” Alle projecten moeten uiterlijk in 2019 gerealiseerd zijn, zo hebben stadsbestuur en provincie in het convenant vastgelegd. Het document is maandag 3 juli ondertekend door de gedeputeerden Eric Geurts en Hubert Mackus en de Roermondse wethouders Angely Waajen en Raja Fick.

De Provincie heeft ruim 40 miljoen euro gereserveerd voor Stedelijke Ontwikkeling. Met dat geld beoogt de provincie sterke Limburgse steden met een eigen identiteit die elkaar versterken. Deze steden zijn compact, pakken leegstand aan, zijn duurzaam en gezond, goed bereikbaar en bieden een toenemende werkgelegenheid. Het zijn steden waar mensen graag wonen, werken, studeren en verblijven. In convenanten leggen provincie en gemeenten resultaten vast die in 2019 gerealiseerd moeten zijn. Zie  http://www.limburg.nl/Beleid/Stedelijke_Ontwikkeling

Bron: www.limburg.nl

Vorig artikel† Piet van den Boom
Volgend artikel4 juli 1980: Braderiespektakel