18 juni 1980: Chaos bij VVV Weert

Beoogd directeur VVV Weert Gerard Knuvelder - GAW Beeldbank 7316

Het weekblad Op de Keper doet in de editie van 18 juni 1981 verslag van een chaotisch verlopen vergadering van de VVV Weert.

Geschilpunt blijkt de verkiezing van een afgevaardigde vanuit de horeca te zijn. Maar ook de stemming over een vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging zorgt voor het nodige tumult. Verwijten vliegen over en weer; voorzitter Witte constateert dat de bekendheid van de statuten bij de leden nog de nodige aandacht vergt.
Om de gemoederen te sussen wordt een bekende en effectieve bestuurstruc uitgehaald. Het agendapunt verschuift naar een volgende bijeenkomst, ‘zodat er meer informatie voor de leden beschikbaar is’.

Maar dat is niet het enige waar de aanwezigen zich druk over maken. Er is een budget van vijftienhonderd gulden op jaarbasis voor de promotie van de stad beschikbaar.
Dat is volgens velen wel erg mager. Met meer dan honderd leden en een contributie die sinds 1973 niet meer is aangepast, is er volgens het bestuur simpelweg niet meer financiële armslag.

Een nieuw beleidsplan van de VVV Weert is in voorbereiding. Volgens penningmeester Mackenbach is het opstellen van zo’n beleidsplan vrij eenvoudig, De uitwerking is een andere zaak. Het gemis aan professionele medewerkers vormt het grootste knelpunt. Daarvoor ontbreekt het de VVV Weert ten enenmale aan voldoende budget.

Weliswaar wil het college van burgemeester en wethouders van Weert de huidige gemeentevoorlichter Gerard Knuvelder graag als directeur voor de VVV detacheren. Maar de gemeenteraad moet dan wel akkoord gaan.
Het bestuur van de VVV Weert stelt dat om de taken van de vereniging naar behoren uit te voeren eigen professionele medewerkers essentieel zijn.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikel17 juni 1990: Europese primeur
Volgend artikel19 juni 1930: Viering Sacramentsdag