College vindt forse investering in Park Leudal-Oost niet maatschappelijk verantwoord

LEUDAL – Het college van Burgemeester en Wethouders adviseert de gemeenteraad niet verder te gaan met het burgerinitiatief Park Leudal-Oost. Dit heeft het college besloten op 6 juni. Het college van BenW komt tot dit advies op basis van een actueel overzicht van de verstrekkende financiële gevolgen van het burgerinitiatief. Het college heeft dit besluit genomen na alle belangen zorgvuldig afgewogen te hebben.

Een ontdekkingstocht voor gemeente en gemeenschap
Park Leudal-Oost is het grootste burgerinitiatief uit de Leudalse geschiedenis. Een burgerinitiatief dat vanaf het allereerste begin kan rekenen op een grote inzet en betrokkenheid van vele vrijwilligers. Het college spreekt hier haar  waardering voor uit, maar realiseert zich dat dit slechts als een pleister op de wond zal dienen. Het ontstaan van het burgerinitiatief was voor zowel gemeente als gemeenschap ook het begin van een ontdekkingstocht. Samen met de initiatiefnemers streeft het college van Leudal naar een prettig sport- en recreatieklimaat; maar welke rol neemt eenieder hierin, welke verschillende belangen zijn er en wat betekent het voor aanpalende beleidsterreinen? Dit zijn allemaal vragen die gedurende het traject beantwoord diende te worden zonder dat hier een blauwdruk voor aanwezig was.

Financiële steun en investering gemeente niet maatschappelijk verantwoord
Op basis van een actueel overzicht van de financiële gevolgen van het initiatief Park Leudal-Oost ziet het college in dat de belangen niet langer in evenwicht zijn. Park Leudal-Oost vergt een investering van ruim 5,5 miljoen, maar draagt niet aantoonbaar bij aan een bezuiniging op het gebied van accommodaties (dit is altijd een voorwaarde geweest). Daarmee wordt de investering niet terugverdiend. Daarnaast zijn er voor het college veel onzekerheden in de exploitatie. Er zijn wel intenties uitgesproken, maar geen harde toezeggingen gedaan door toekomstige gebruikers. Tevens zijn er onzekerheden met betrekking tot de exploitatie van onder andere de Haammaeker en zijn de effecten voor het huidige en het toekomstige gebruik van overige accommodaties in gemeente Leudal onvoldoende bekend. Deze argumenten vormen voor het college van BenW de basis om de raad negatief te adviseren over de haalbaarheid van Park Leudal-Oost.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 4 juli a.s. tijdens een openbare vergadering over Park Leudal-Oost en zal dan een besluit nemen over de toekomst van dit burgerinitiatief. Deze wordt vooraf gegaan door de behandeling in de vergadering van de raadscommissie Sociaal op 19 juni 2017.

Vorig artikelBlauwe Meertje vanaf 16 juni op zeer zonnige dagen open
Volgend artikelVier het Leven start dit najaar in Weert