2 juni 1586: Ontruimd

Morregat: Kaart Jacob van Deventer - GAW Beeldbank 8313 Fragment

Er komt op 2 juni 1586 een commies naar Weert van den Heer Drincquart, ‘commissaris des vivres’ (1) van de Koninklijke Majesteit, met ‘een ordonnantie van Sin Alteze ende hebben hem moeten ruijmen thues van Joncker Otto (2) om des Connicx commissie meel daer inne te leggen ende waeghen (= wegen), daertoe inden iersten betaelt voor twee dobbel linen (touwen, koorden) om die waeghe in te hanghen seven st.’

Het huis wordt blijkbaar door huurlingen bewoond die een vergoeding van drie gulden en tien stuivers krijgen om de woning te verlaten. ‘Nog kreeg Jan Reijnen voor een dobbel tooghe die der voirs. Commis met gevuert hadde drij gulden tien stuivers.’

Blijkbaar is de keuze van dit huis niet zo gelukkig, omdat er lekkages zijn waardoor het opgeslagen meel in korte tijd dreigt te verrotten. Dus besluit men dit meel zo snel mogelijk in een ander huis onder te brengen. ‘Item een luttel daeghen daer nae is tvoirs. meel van daer om des regens wille gevuert int hues van Jan Hesen (3).’

Dit is anno 2014 het pand van het restaurant “Prego” op de hoek van de Langstraat en de van Berlostraat. De huurlingen in dat huis kregen per dag ‘vijf stuivers vanden vijffden Junij inclus tot den seventhiensten toe duerenden, facit drij gulden vijff stupher. Maecken dese parcelen tzamen in all: 10 gul. 12 st.’

Op 12 juni kreeg Merriken Mommers een gulden en tien stuivers uitbetaald, omdat zij de zakken voor het meel gelapt en hersteld had.

Noot:
(1) Een commissaris des vivres (= levensmiddelen) was een functionaris in het Spaanse leger die zorg droeg voor de bevoorrading van de troepen. Deze liet bijv. brood bakken, zelfs in plaatsen die ver van het strijdtoneel lagen.
(2) Jonker Otto Thoreel had zich na de dood van de vorige schout Frans Ketelers, gestorven in 1584, van het schoutambt in Weert meester weten te maken. Hij had een huis in de buurt van het Morgat.
(3) Jan Hesen had zich (wegens protestantse sympathieën ?) in Keulen gevestigd. Twee zonen waren in Weert achtergebleven: Nicolaes Hesen, die later nog stadssecretaris werd, en Jasper Hesen.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikelRidders schenken € 100.000,- aan verpleeghuis Hongarije
Volgend artikelTe diep decolleté, te kort rokje en burka verboden op Weerter scholen