Maak Roerdelta! Roermond krijgt smoel aan de Maas

ROERMOND – Inwoners van Roermond hebben met de gemeente en SDK Vastgoed (VolkerWessels)begin maart meegedacht over de toekomst van “Roerdelta Fase 2”. Dat leverde 250 ideeën op voor het gebied. Samen met dertig inwoners is in twee maanden vervolgens gewerkt aan een globaal plan dat de basis vormt voor de verdere invulling vanhet gebied. Deze resultaten zijn op 16 mei gepresenteerd in de ECI aan 120 belangstellenden, die daar op konden reageren.

Aan het begin van dit traject is gekozen voor een splitsing in twee werkgroepen: plangroep water en plangroep land. De landgroep heeft nagedacht over de toekomstige invulling van de wijk en de watergroep over de toekomst van de stadshaven La Bonne Aventura. Deze splitsing komt voort vanwege de specifieke kennis die nodig is voor het onderdeel water/haven en de financieel-economische belangen van de waterorganisaties, met name die van de drie huidige exploitanten van de haven.

Wat is Roerdelta?
Het projectgebied van Roerdelta Fase 2 ligt tussen de Maas en de Roer in, dichtbij het historische centrum van Roermond. Het is daarmee verbonden via de Stenen Brug (de Maria Theresiabrug) en de Voorstad Sint Jacob: een heel karakteristiek en beeldbepalend deel van de stad. Deze tweede fase is daarmee een verlengstuk van de eerste fase, waar SDK Vastgoed momenteel uitvoering aan geeft.

Vlekkenplan en spelregels
Er is vooral gekeken naar de lange termijn; hoe ziet de ansichtkaart van Roermond er over 100 jaar uit? Het vlekkenplan laat het plan op hoofdlijnen zien. Het moet kunnen groeien in de tijd, In vier bijeenkomsten hebben de deelnemers van de plangroep land met veel enthousiasme keuzes gemaakt over de 8 ingrediënten die in een vlekkenplan gegoten zijn. Ook zijn samen met betrokkenen verschillende spelregels voor de verdere uitwerking opgesteld.

Een veel gehoord geluid was dat betrokkenen het als erg fijn ervaren hebben om vroegtijdig mee te denken en derhalve ook een verschil te kunnen maken. De plangroep water heeft actief meegedacht en haar standpunten gegeven vanuit het belang van de waterrecreatie. Het traject met de waterpartijen heeft geen besluiten met betrekking tot de havenexploitatie opgeleverd. Vanwege hun financieel-economische belangen is in overleg met hen besloten om dit buiten het participatie-traject te laten.

Dit zijn de 8 ingrediënten van het vlekkenplan:

• de mate van levendigheid
• waar het bijzondere programma komt (niet wonen),
• de verdeling tussen openbaar en privaat gebied
• de zichtlijnen,
• de waterkering,
• de hoogte-accenten,
• het verkeer
• de speelplaats

Bekijk het vlekkenplan op www.maakroerdelta.nl.

Reactie van inwoners
In de terugkoppeling op 16 mei zijn de resultaten van het participatietraject gepresenteerd. Belangstellenden konden in zeven groepen de resultaten bespreken Positieve punten waren onder andere de mogelijkheid tot echt meedenken, de toekomstige zichtlijnen richting de Maas en de doorlopende route van rode brug tot de Ster.  Daarnaast zijn ook aandachtspunten benoemd. Ondanks dat de bebouwingsdichtheid van het plangebied niet hoger ligt dan de omliggende wijken, werd als aandachtspunt het aantal woningen meegegeven (400 stuks). Gemeente Roermond en SDK Vastgoed hebben alle aandachtspunten in ontvangst genomen en nemen deze mee in de verdere planvorming.

Wethouder Angely Waajen: “Ik ben blij dat bewoners het als positief hebben ervaren mee te kunnen denken in de plannen voor Roerdelta fase 2. Bepaalde kaders staan vast en zijn lang geleden al vastgesteld, zoals onder andere het aantal woningen. Alleen binnen die kaders is speelruimte. Ik begrijp de zorgen over de dichtheid van het gebied. Dit nemen wij als gemeente zeker mee”. Ferdinand Gremmen (SDK Vastgoed) “We zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van Roerdelta. De eerste plannen voorzagen in meer dan 1000 woningen. Dit is teruggebracht naar 400 woningen en dit lijkt ons zeer acceptabel om in te passen. Positieve punten zijn fijn maar ook de verbeterpunten nemen wij ter harte. Het is goed dat het bewoners aan het hart gaat”.

Hoe gaat het verder?
Het vlekkenplan is nog niet het definitieve plan maar dient als stedenbouwkundig kader voor de verdere uitwerking. De voorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W en de raad en de directie van SDK Vastgoed. Diverse aspecten vergen nader onderzoek om goede afwegingen te maken, denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor de waterkering. Er komt een informatiebijeenkomst voor burgers wanneer het voorontwerp bestemmingsplan gereed is.

 

Afbeelding: Google maps

Vorig artikel29 mei 1600: Een brief uit Monnikendam
Volgend artikel30 mei 1571: Zinloos geweld