8 april 1967: ‘De Goede Herder’ ingezegend

Inzegening 'De Goede Herder' door mgr. Petrus Moors - GAW Beeldbank 1594

Mgr. Moors, bisschop van Roermond, zegent op 8 april 1967 de nieuwe kerk voor de parochie Groenewoud in. De kerk krijgt de naam “De Goede Herder’. Na de inzegening wordt een heilige mis gevierd.

Het is een sociaal gebeuren. Heel wat parochianen vullen de nieuwe kerk. Vanuit de gemeentelijke overheid is een delegatie die bestaat uit onder meer burgemeester Van Grunsven, tal van gemeenteraadsleden en hoofden van dienst, aanwezig.

Na afloop van de mis heeft de voorzitter van het parochieel comité, J. Snoeks, voor parochiepastoor Van Hees een geschenk. Het is een smeedijzeren crucifix (kruis) van de hand van de Weerter edelsmid Eloy Werz. Uiteraard volgt er een receptie van het kerkbestuur. Daarmee zijn de festiviteiten rond de ingebruikname van ‘De Goede Herder’ nog niet afgelopen. Daags erna keert bisschop Moors terug om in de ochtend een pontificale hoogmis op te dragen.

Als afsluiting van de feestelijkheden vindt ‘s avonds een concert plaats. Daaraan nemen deel: het Venloos Symphonieorkest, de Stedelijke Harmonie St.-Antonius, het accordeonensemble van de Muziekschool en het RK Oratoriumkoor.

BRONErfgoedcluster Weert
Vorig artikel7 april 1922: Met de trein of tram
Volgend artikel9 april 1586: Wat een paard zoal moet meemaken