Nu is het definitief: AZC in Van Horne Kazerne in Weert

WEERT – Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft bij de gemeente Weert een aanvraag ingediend om een AZC (Asielzoekerscentrum) te vestigen in de Van Horne Kazerne, de voormalige KMS. Het college van B&W van Weert staat hier unaniem positief tegenover. Hierbij gaat het over de opvang van 1000 personen, voor de duur van vijf jaar. De opvang zal zo snel mogelijk openen, afhankelijk van te volgen procedures en (verbouwings)werkzaamheden. Burgemeester Jos Heijmans: “Wij zijn al geruime tijd in gesprek met het COA en nemen nu onze verantwoordelijkheid. Wij willen onze ogen en oren niet sluiten voor de mensonwaardige beelden die dagelijks via de media onze huiskamers binnenkomen. Nadat wij vorige week een concreet verzoek van het COA kregen, hebben wij even bedenktijd genomen om een goede afweging te kunnen maken. Er is geen twijfel bij het college van B&W over de noodzaak en urgentie om de stroom vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden.”

‘We willen onze ogen niet sluiten voor de mensonwaardige beelden die dagelijks via de media onze huiskamers binnenkomen’

Er is momenteel sprake van een substantiële verhoging in de asielinstroom binnen Nederland. Omdat er op dit moment al een tekort is aan opvangplaatsen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten snel mee te werken aan het verzoek van COA. Burgemeester Heijmans: “We begrijpen dat het recente vertrek van de KMS uit Weert emotioneel hoog zit bij onze inwoners. Dat voelen wij als bestuur ook. Toch mag deze emotie niet onze verantwoordelijkheid in de weg staan om te zorgen voor de medemens.”

Informatie voor omwonenden
Gisteren zijn in de media al berichten verschenen over de opvang van vluchtelingen in Weert. Niet alle informatie in die berichten is juist. De gemeente heeft daar niet op gereageerd omdat de besluitvorming nog niet zover was én ze de omwonenden van de kazerne graag als eerste wilden informeren. De gemeente vindt het jammer dat de zorgvuldige en volledige informatievoorziening die was voorbereid, daardoor enigszins is verstoord. Vanochtend hebben de omwonenden een brief gekregen. Ze worden daarin uitgenodigd voor een informatiemarkt op maandag 14 september. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen daar hun vragen stellen. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van het COA, organisaties die op een AZC werken en de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Deze avond vindt plaats op maandag 14 september van 19.30 tot 22.00 uur in het stadhuis van Weert, Wilhelminasingel 101. Tevens heeft de gemeente Weert een speciale pagina op haar website ingericht met vragen en antwoorden: www.weert.nl/azc. Ook de website van het coa biedt veel nuttige info zoals verhalen van bewoners, werknemers en vrijwilligers: www.coa.nl.

Afspraken met COA
De leegstaande Van Horne Kazerne is vanwege de nog aanwezige faciliteiten en de grootte van het terrein bijzonder geschikt voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het COA huurt het terrein voor de duur van vijf jaar van de eigenaar van het terrein, het Rijksvastgoedbedrijf. Op dit moment worden via een Bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over de inrichting van het terrein en de begeleiding van de asielzoekers. Ook wordt er gekeken op welke manier er onderwijs wordt aangeboden aan de kinderen. De gemeente ontvangt voor de opvang van de asielzoekers en het organiseren van diverse faciliteiten een vergoeding. Hierdoor is het mogelijk om de opvang zoveel mogelijk budgettair neutraal te laten plaatsvinden. Het COA heeft enkele weken tijd nodig om de Van Horne Kazerne geschikt te maken voor de opvang. Deze tijd is o.a. nodig voor het opknappen van bepaalde ruimtes, plaatsen van keukens, sanitair, bedden etc.

Medegebruik van het terrein
De Van Horne kazerne ligt in het gebied Weert-West. Er spelen verschillende ontwikkelingen in dit gebied rond de (paarden)sport, recreatie, toerisme, onderwijs en cultuur. Burgemeester Heijmans: “In de structuurvisie voor het gebied past geen terrein met een gesloten karakter. Eén van de voorwaarden die we hebben gesteld aan het COA is medegebruik van het terrein. We gaan uit van medegebruik van de sporthal, het parkeerterrein en mogelijk andere leegstaande gebouwen. Verder zijn we o.a. in gesprek over het openstellen van de Nelissenhofweg. COA heeft aangegeven zeer open te staan voor samenwerking met anderen. Dat biedt ruimte voor andere initiatieven om aan te haken op dat wat het AZC doet of eventueel los daarvan plannen te ontwikkelen. Over het medegebruik van het terrein en de ontwikkelingen in Weert-West zijn we in gesprek met de Provincie Limburg.”

Bewoners van een AZC
In Weert komen asielzoekers die al enige tijd in Nederland zijn opgevangen. Een asielzoeker verblijft op een AZC totdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft beslist over zijn asielaanvraag. De asielzoeker weet dan of hij in Nederland mag blijven of niet. De bewoners van een AZC kunnen allerlei nationaliteiten hebben en bestaan uit alleenstaanden, gezinnen en kinderen van 0-18 jaar. In het AZC zorgen de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf. Ze krijgen begeleiding gericht op de fase waarin zij in de asielprocedure zitten. Denk aan oriëntatie op de Nederlandse samenleving, voorinburgering of de voorbereiding van de terugkeer. Burgemeester Heijmans: “Weert kenmerkt zich door gastvrijheid en een cultuur van samen aanpakken. In dat licht wil ik iedereen uitnodigen om een positieve bijdrage te leveren aan de komst van de bewoners van het AZC in Weert.”

Vorig artikelBurgemeester Heijmans over komst vluchtelingen
Volgend artikelSJG neemt maatregelen na komst AZC