Onderzoek Beekstraatkwartier in Weert van start

WEERT – Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad de bestuursopdracht voor het Beekstraatkwartier vastgesteld. Het studiegebied van het Beekstraatkwartier bestaat uit het voormalige stadhuis, Muntgarage en omliggende woningen, commerciële ruimtes en het aangrenzende openbare gebied. De bestuursopdracht beschrijft het proces om te komen tot een definitieve invulling van het gebied.

De opties voor invulling van het gebied liggen nog open als het gaat over renovatie van de bestaande bebouwing, transformatie of volledige sloop en nieuwbouw. Omwonenden en ondernemers die woonachtig of gevestigd zijn in het studiegebied zijn uitgenodigd voor een informatiemoment waarin de verschillende scenario’s worden toegelicht en we met elkaar het gesprek aangaan hierover. Daarna krijgt iedere geïnteresseerde Weertenaar de mogelijkheid om de scenario’s te bekijken en daar een mening over te geven. Alle reacties, ideeën en adviezen worden meegenomen in het vervolgproces.

Doel

Het voormalige gemeentehuis is in 2014 vrijgekomen vanwege de verhuizing van de gemeentelijke organisatie. In 2015 is met Cwartier een exploitatieovereenkomst gesloten voor het tijdelijke gebruik van het voormalige gemeentehuis. Dit omdat een structurele invulling van het plangebied, vanwege de toenmalige economische crisis, niet mogelijk was.

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Het is tijd om aan de slag te gaan. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om scenario’s te onderzoeken. We willen de uitgewerkte scenario’s nu, in eerste instantie samen met omwonenden en ondernemers uit de directe omgeving, bespreken. Daarna kan iedereen in Weert zijn of haar ideeën hierover kenbaar maken. Alle reacties, ideeën en adviezen nemen we mee, uiteraard binnen de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Want zoals in het coalitieprogramma 2022-2026 is opgenomen, moet de binnenstad waaronder het Beekstraatkwartier een uithangbord zijn voor Weert.’

Scenario’s

Er worden op dit moment vier scenario’s onderzocht:

  1. Opknappen/renoveren van het vastgoed en zoveel mogelijk handhaven van de huidige toestand (minimale variant)
  2. Het volledig verbouwen van het voormalige stadhuis met behoud van de huidige constructie en behoud van de woningen
  3. Volledige sloop en nieuwbouw
  4. Dan wel een combinatie van deze drie scenario’s.

Informatiemoment en speciale webpagina

Omwonenden en ondernemers in en grenzend aan het Beekstraatkwartier zijn uitgenodigd om actief mee te denken tijdens een informatiemoment in september. Voor de ondernemers van Cwartier wordt een afzonderlijke bijeenkomst gepland. Daarna krijgt iedereen in Weert de kans om de scenario’s te bekijken en daar iets van te vinden. Daarvoor wordt een speciale webpagina gemaakt waar door middel van korte videofilmpjes ieder scenario wordt toegelicht. Bezoekers van de website worden gevraagd om hun mening achter te laten. Deze webpagina, www.weert.nl/beekstraatkwartier, is vanaf half september in de lucht.

Vorig artikelTeun Heldens voorgedragen als waarnemend wethouder Nederweerter VVD
Volgend artikelTijdelijke sluiting woning Herenstraat 185 in Weert