Maaiwerkzaamheden in bos- en recreatiegebied De IJzeren Man Weert

WEERT – Vanaf dinsdag 7 maart a.s. vinden maaiwerkzaamheden plaats in bos- en recreatiegebied De IJzeren Man. Er wordt gewerkt langs de oevers van de ‘Kleine IJzeren Man’ en het vennetje achter het Natuur en Milieu Centrum (NMC). De werkzaamheden worden uitgevoerd opdracht van de gemeente Weert en begeleid door Bosgroep Zuid Nederland. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 15 maart.

Zorgvuldig en gefaseerd maaien

Het maaien gebeurt machinaal vanuit de vijver. Het wordt op een zorgvuldige manier uitgevoerd en vindt gefaseerd plaats. Door gefaseerd te maaien, blijft een deel van de oeverbegroeiing bewaard. Vele vogels en (kleine) zoogdieren kunnen hier een schuilplaats vinden. Voor de maaiwerkzaamheden wordt gekeken of er bijzondere soorten aanwezig zijn. Hier wordt rekening mee gehouden bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Prettige leefomgeving voor planten en dieren

Het is belangrijk om het riet in de Kleine IJzeren Man regelmatig te maaien. Zo houden ze het ven open. Wanneer ze de begroeiing van oevers niet goed onderhouden, treedt er successie op. Dit is een natuurlijk verlandingsproces waarbij open water eerst verandert in moeras en uiteindelijk droog bos wordt. Door de begroeiing in de oevers divers en voldoende open te houden, zorgen ze ervoor dat het een prettig gebied om te leven blijft voor verschillende dier- en plantsoorten. Daarmee behouden en vergroten ze de biodiversiteit in het gebied.

Verschillende processen in de natuur zichtbaar maken

Bij het vennetje achter het NMC is vorig jaar een nieuw vlonderpad aangelegd. Nu wordt de waterverbinding tussen de Kleine IJzeren Man en het naastgelegen vennetje hersteld. Aan één zijde van het vennetje wordt het ondiepe open water behouden. Aan de andere zijde wordt een verlandingsproces toegelaten. Hiermee kunnen ze in het vennetje laten zien hoe verschillende processen in de natuur werken.

Meer informatie

De werkzaamheden vinden plaats (bij geschikte weer- en terrein omstandigheden) vanaf 7 maart tot uiterlijk 15 maart 2023. De uitvoering van de werkzaamheden worden begeleid door Bosgroep Zuid Nederland.

Vorig artikelArchitectuurcafé in teken van uitbreidingen Groenewoud en Moesel in Weert
Volgend artikelRondleiding bij de zusters Birgittinessen in Weert