Nationale Archeologiedagen 2022 in Weert

WEERT – De Nationale Archeologiedagen worden gehouden in het weekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 juni. Tijdens dit weekend worden twee nieuwe fietsroutes gepresenteerd, is er een tentoonstelling in het Natuur- en Milieucentrum en wordt een nieuw archeo-speerpunt onthuld. Het thema van de Nationale Archeologiedagen is dit jaar ‘Wegwijs in onze geschiedenis’.

Nationale archeologiedagen

Veel van onze verre geschiedenis ligt verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen voor ons hebben achtergelaten. Door archeologisch onderzoek kan deze geschiedenis weer zichtbaar worden. Archeologen vertellen dankzij deze sporen veel over het leven van onze voorouders. Tijdens de Nationale Archeologiedagen kunnen bezoekers zélf het verleden ontdekken. De Nationale Archeologiedagen sluiten aan bij de European Archaeology Days. Sinds de start in 2019 deden aan de eerste editie van de Europese Archeologiedagen al 18 landen aan mee.

Fietsroutes

Op vrijdag 17 juni worden twee nieuwe fietsroutes gepresenteerd. De fietsroutes over het Eiland van Weert, 32 km en 46 km, voeren langs 9 en 12 infopunten. Ze zijn beschikbaar in drie talen: Nederlands, Engels en Duits. Door het downloaden van de Archeo Route Limburg 2.0 app kunt u bij de infopunten een video bekijken. Bovendien kan ná de video een schatkist geopend worden, waarin een vondst tevoorschijn komt. De verhalen gaan over de geschiedenis van onze leefomgeving sinds deze omgeving bewoond is door mensen (dus vanaf ongeveer 5.000 voor Christus). Diverse opvolgende perioden komen aan bod, zoals de Steen-, Brons-, IJzertijd, de Middeleeuwen én de Nieuwe Tijd.

Open Klassendag en onthulling archeo-speerpunt

Op vrijdag 17 juni wordt een Open Klassendag gehouden bij het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man aan de Geurtsvenweg 4 te 6006 SN Weert. Schoolklassen zijn uitgenodigd en om 11.00 en 14.00 uur wordt een presentatie gegeven over het thema. In het NMC loopt de tentoonstelling Onrustige Aarde, waarbij ook een seismograaf te zien is. Om 15.00 uur wordt het archeo-speerpunt Weerterbeek aan de Kazernelaan (ter hoogte van het NMC) onthuld door wethouder Suzanne Winters van Cultuurhistorie en Erfgoed. De Archeo Fietsroutes staan vanaf dat moment, met de Duitse en Engelse vertaling, op:

Erfgoededucatie

Weert, van oudsher Wertha, is een hoog gelegen gebied (een Eiland) in een peellandschap. Over de historie van het Eiland van Weert is onlangs een boek verschenen. Het Eiland is één van de zes archeologische aandachtsgebieden van de provincie Limburg. Wethouder Suzanne Winters: “Wij willen archeologie weer zichtbaar én beleefbaar maken. De verhalen uit de eigen leefomgeving kunnen zo ook door kinderen beeldend beleefd worden. Bovendien is het goed dat op deze manier het onderwijs betrokken is bij de geschiedenis van de leefomgeving.”

Het programma van de Nationale Archeologiedagen 2022 is te bekijken op: www.erfgoedhuisweert.nl en www.archeologiedagen.nl

De routes zijn eveneens fysiek te krijgen bij:

  • Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert
  • Museum W, Meikoel 2, 6001 EE Weert
Vorig artikelBij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open houden
Volgend artikelNetwerkborrel Gemeente Weert voor ondernemers op maandag 4 juli