Erfgoedcommissie Nederweert legt het bijltje erbij neer

Jaarlijkse monumentenfietstocht bij de kapel te Mildert

NEDERWEERT – De leden van de Erfgoedcommissie Nederweert hebben bij brief van 14 februari 2022 aan het college van B&W van de gemeente Nederweert verzocht om hen eervol ontslag te verlenen.

In de commissie zijn naast experts op het gebied van architectuur, erfgoed en stedenbouwkunde ook vertegenwoordigers van lokale erfgoedorganisaties zoals De Aldenborgh en de Heemkundevereniging Nederweert en Stichting Geschiedschrijving Nederweert actief.

De commissie adviseert al 24 jaar het gemeentebestuur over monumentenzorg en beleid. Zij zet zich indirect ook al jaren in voor het publieksbereik rondom erfgoed en monumenten in de gemeente Nederweert.

In de afgelopen acht maanden voelt de commissie zich in een positie gebracht waarin het haar onmogelijk is geworden op adequate wijze invulling te geven aan haar wettelijke adviserende rol en adviestaak. De commissie betreurt dit in hoge mate. Van de zijde van de commissie bestaat niet langer het vertrouwen dat tot een herstel van de verhoudingen kan worden gekomen. Omdat gebleken is dat de commissie haar wettelijk vastgelegde adviserende rol niet kan uitoefenen, hebben de commissieleden hun ontslag gevraagd.

Vorig artikelVanaf 2023 één ambulancedienst voor heel Limburg
Volgend artikelBeheer van minigemalen in gemeente Weert geautomatiseerd