LLTB ontsteld over stuwenbesluit waterschap

Tungelroyse Beek

MIDDEN-LIMBURG – LLTB-bestuurder Peter van Dijck reageert ontsteld op het besluit van Waterschap Limburg om water uit een aantal Limburgse beken linea recta de Maas in te laten lopen. ‘Het staat haaks op wat we de afgelopen jaren met alle waterconserveringsplannen proberen te bereiken’, stelt Van Dijck.

In een reactie op het besluit van Waterschap Limburg op een aantal plekken de stuwen in beken omlaag te zetten, spreekt de LLTB ernstige zorgen uit over het verdrogen van landbouwgronden en natuur.

‘Het waterschap spreekt over 5 van de ruim 2.600 stuwen, alsof het weinig voorstelt, maar als we op deze cruciale plekken de stuwen omlaag zetten, loopt een enorme hoeveelheid water uit het systeem’, waarschuwt LLTB-bestuurder en waterportefeuillehouder Peter van Dijck. ‘Daardoor verdroogt het achterland rond de bovenloop van de betreffende beken.’ Het waterschap zet in de Tungelroyse beek, Vlootbeek en Leukerbeek de stuwen omlaag om de natuurdoelen van de Kaderrichtlijn Water te beschermen.

‘Bescherming van de KRW-natuurdoelen gaat op deze wijze ten koste van andere ecologie’, stelt Van Dijck. ‘Vernatting van hooggelegen natuur wordt zo tenietgedaan. Daarbij komt, dat zonder voldoende water bij de agrarische percelen de landbouwers eerder genoodzaakt zijn te beregenen en we voelen op onze klompen aan dat dat te zijner tijd weer discussie gaat opleveren. Dat krijg ik mijn leden niet uitgelegd.’

Ook op het maaibeleid van het waterschap is kritiek. ‘Door minder onderhoud te plegen, wordt water vastgehouden in de beek’, legt Van Dijck uit. Ondanks de recente droge zomers is er een trend zichtbaar, dat er meer neerslag valt op jaarbasis in kortere, heviger buien. De huidige manier van peilbeheer door sturen op onderhoud past volgens Van Dijck niet bij deze ontwikkeling.

In een brief aan het waterschapsbestuur vraagt de LLTB Waterschap Limburg te zorgen voor passend en voldoende onderhoud en te blijven zorgen voor voldoende waterconservering.

Vorig artikelStadsgidsen Weert hervatten stadswandelingen
Volgend artikelAanmelding jubileumeditie Cultureel Lint geopend