Nieuw initiatief gestart: Boeren van Weert

‘Verbinding zoeken met inwoners door het eerlijke verhaal te vertellen’

Het platteland en de inwoners van Weert met elkaar in contact brengen. Dat willen zeventien agrarische ondernemers die zich hebben verenigd in Boeren van Weert. Dit nieuwe initiatief is officieel van start gegaan met de lancering van de website www.boerenvanweert.nl. Daar krijgen inwoners een blik achter de staldeuren. Zodra het mogelijk is, wil de vereniging ook fysieke ontmoetingen organiseren.

Hoe ziet het leven op het platteland eruit? Hoe gaan boeren tegenwoordig te werk? En vooral ook: waarom ondernemen ze? Verschillende agrarische ondernemers in Weert willen de inwoners van de gemeente daarover informeren. Dat gaan ze doen door te laten zien hoe het eraan toegaat op het platteland. Bestuurslid Heidi van der Pol: ‘We hebben een passie voor dieren en gewassen en willen die passie delen.’

Boeren
Dat is nodig, want de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen boeren en inwoners. Bestuurslid Thijs van Meijl legt uit dat ze de afstand willen verkleinen: ‘Vorig jaar hebben we met een aantal ondernemers een bestuursvergadering van Boeren van Nederweert bijgewoond om te kijken hoe zij dit hebben aangepakt en wat hun ervaringen zijn.’

In navolging van de buurgemeente hebben zeventien ondernemers onlangs Boeren van Weert opgericht. Van Meijl: ‘We kunnen veel leren van de ervaringen in Nederweert, maar we slaan ook onze eigen weg in. De website is gelanceerd en daar komen reportages over onze bedrijven op te staan, zodat de burgers kunnen zien wie we zijn, wat we doen en hoe we ondernemen.’

Inwoners
Wat kunnen de inwoners van Weert verwachten? Van der Pol: ‘Op de website stellen de leden zich voor. Ze komen uit verschillende deelsectoren; van akkerbouwers tot schapenhouders, maar er zit ook een zorgboerderij bij. Bezoekers van de site krijgen digitaal een beeld van wat er zich achter de staldeuren afspeelt. We willen de dialoog aangaan en daarom, zodra dat weer kan, ook fysiek met mensen in contact komen. Denk aan discussieavonden in een café waar boeren en omwonenden open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan. Het doel is om de verbinding tussen boeren en inwoners te verbeteren.’

Van Meijl vult aan: ‘We bekijken momenteel wat de vervolgstappen zijn. Dat is natuurlijk mede afhankelijk van de coronamaatregelen. We spelen met het idee voor wandel- en fietsroutes en kleinschalige open dagen, zodat mensen ook hun vragen aan de boer kunnen stellen. We willen het eerlijke verhaal vertellen en mensen de kans geven om vragen te stellen.’

Vorig artikelOnderzoek naar diersoorten in Weerter tuinen
Volgend artikelBecs IT Services neemt Kneepkens ICT Services uit Weert over